Vincent Crone - Senior Fellow

Wat ga je veranderen/verbeteren aan het UU-onderwijs?
Om tot succesvol interdisciplinair, internationaal, intercultureel en blended onderwijs te komen, is intensieve samenwerking en kennisdeling tussen docenten noodzakelijk. In mijn project wil ik een community voor docenten binnen Geesteswetenschappen opzetten waarin kennis en ervaring over onderwijs en het gebruik van educatieve vernieuwingen worden gedeeld, gecombineerd met supervisie en training van docenten.

Profielpagina van Vincent