Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs

Hoe kun je studenten vroeg in hun studie al veel laten experimenten laten uitvoeren? Hoe verbeter je hun taalvaardigheid? En hoe zorg je dat docenten zo veel mogelijk van elkaar leren? Dit zijn enkele van de vele vragen waarbij het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs aanzet geeft tot het antwoord.

Groep mensen overlegt over de innovatie van onderwijs en professionalisering van docenten
Overleg over het innoveren van onderwijs en het professionaliseren van docenten

Het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs is in het leven geroepen ter bevordering van de professionalisering van docenten en om onderwijsinnovaties te stimuleren.

Docenten van de Universiteit Utrecht dragen projecten voor op het gebied van (digitale) didactiek & toetsing, activerend leren, matching & selectie, honoursonderwijs en de masterfasevernieuwing. Gehonoreerde projecten worden door de docenten zelf uitgevoerd.

Twee miljoen euro

Elk jaar kent het College van Bestuur  2 miljoen euro toe aan veelbelovende projecten, waarvan 1 miljoen euro besteed wordt aan kleinschalige, facultaire projecten en 1 miljoen aan projecten waarin verschillende faculteiten met elkaar samenwerken. Het College van Bestuur werkt voor de toekenning samen met een beoordelingscommissie.

Voor meer informatie over het indienen van projectvoorstellen, bekijk de intranetpagina (alleen toegankelijk voor medewerkers van de Universiteit Utrecht).
Meer weten over het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs? Neem dan contact op via onderwijsonderzoek@uu.nl.

Bekijk ook de projecten tot nu toe: