Taalvaardigheid van de UU-student

Taalvaardigheid van de UU-student (€ 205.000)

Faculteiten GW/BÈTA/REBO

In dit project wordt door vijf bacheloropleidingen vanuit drie faculteiten het probleem van de taalvaardigheid van de UU-student aangepakt. Het project richt zich op vier problemen in de bachelorfase: het instroomniveau van een substantiële groep studenten is te laag; de eindtermen van opleidingen zijn te weinig specifiek voor deze vaardigheden; in het curriculum is vaak niet duidelijk op welke momenten eraan gewerkt wordt; de instrumenten waarmee docenten werken om deze vaardigheden te toetsen en feedback te geven, zijn niet up to date. Dit leidt tot onnodige uitval van studenten, studievertraging, verlaagde rendementen en een te laag uitstroomniveau. Het project leidt tot een verbeterde aandacht voor taalvaardigheid gedurende de matching, uitwerking van taalvaardigheid binnen het curriculum met systematische instructie, oefening en feedback. Daarnaast worden instrumenten ingezet waarmee studenten hun eigen niveau kunnen peilen en verbetermaatregelen nemen.