Senior Fellow Programma

Het Senior Fellow Programma is voor een selecte groep docenten beschikbaar met het doel om onderwijskundig leiderschap te versterken binnen de universiteit en om het aantal hoogleraren met accent op onderwijs te verhogen. Het programma draagt bij aan de zichtbare waardering voor onderwijs en docentschap en maakt het zichtbaar dat ook in onderwijs loopbaanstappen mogelijk zijn. Ook wil het programma een stimulans zijn voor onderwijsinnovatie en bijdragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Senior Fellows spelen een cruciale rol in het verbeteren van dit onderwijs binnen de universiteit en zijn de inspiratie voor collega’s.

Het programma is in 2017 vernieuwd en de huidige Senior Fellows zijn twee dagen per week toegewezen aan het Centre for Academic Teaching: een dag om te besteden aan een project gericht op onderwijskundig leiderschap en/of beleidsontwikkeling en een dag voor hun persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan activiteiten van het Centre gericht op docentontwikkeling. De andere dagen blijven zij actief in onderwijs en onderzoek aan hun faculteit. Actieve verspreiding van inzichten en resultaten is een belangrijk element in de leergang.

De duur van het programma is flexibel, variërend van drie tot vijf jaar en afhankelijk van het niveau van de kandidaat zoals deze door de decaan wordt beoordeeld. Wanneer het programma succesvol wordt afgerond, leidt deze tot voordracht voor hoogleraar met onderwijs als speciaal aandachtsgebied. Deelname aan het programma kan door kandidaten van binnen en buiten de Universiteit Utrecht na afronding van de Leergang Onderwijskundig leiderschap en de Senior Kwalificatie Onderwijs of anders behaalde vergelijkbare competenties. Aanmelding en selectie vinden elk jaar in het najaar plaats. Hou voor data het nieuws en de agenda op deze pagina in de gaten of neem contact op met het Centre for Academic Teaching.

Lees via onderstaande link verder over voorbeelden van projecten van de huidige Senior Fellows.