Ondersteuning USO Projecten

Handen van een arts op computertoetsenbord

Het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs bevordert de professionalisering van docenten en stimuleert onderwijsinnovaties. Docenten van de Universiteit Utrecht dragen zelf projecten voor, afhankelijk van de opzet kan dit op faculteitsniveau of universiteitsbreed. Diverse projecten op het gebied van bijvoorbeeld (digitale) didactiek & toetsing, activerend leren, matching & selectie, honours onderwijs en de masterfasevernieuwing vonden plaats. Onderwijskundige ondersteuning bij deze projecten kan via de Educatieve Middelen Pool worden verkregen. Lees via onderstaande link meer over het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs en bekijk de projecten die eerder werden gehonoreerd.