ISSOTL Conferentie 2023

Wat is SoTL?

Ben je zelf betrokken bij een onderwijsinnovatie of wil je je onderwijs verbeteren? Lees jij ook wat bekend is in de literatuur over onderwijs? Evalueer jij of jouw onderwijs daadwerkelijk leidt tot het beter leren van je studenten? Zo ja, dan bij je betrokken bij Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).

SoTL is een systematische, evidence-based benadering van het ontwikkelen en evalueren van je eigen onderwijspraktijk. De resultaten van SoTL-onderzoek worden gedeeld met anderen. SoTL-projecten kunnen een breed scala aan onderwerpen omvatten, van kleine projecten zoals het aanpassen van onderdelen binnen een cursus tot het ontwerp van een curriculum.

Zo onderzoekt diergeneeskundedocent Bo van Leeuwen of en hoe hij met een mobiele app studenten beter kan voorbereiden op anatomieonderwijs. Hij probeert niet alleen nieuwe doceertechnieken uit, maar probeert ook inzicht te krijgen in wat werkt en waarom dat zo is.

ISSOTL’23

Ben jij betrokken bij, of geïnteresseerd in SoTL? Dan is de ISSOTL23 conferentie dé perfecte gelegenheid om je werk met anderen te bespreken en te leren van de ervaringen van (internationale) collega’s.

Thema ‘Context Matters’

Het thema van de conferentie in 2023 is ‘Context Matters’. Met dit thema benadrukken we het belang van SoTL in het genereren van context-specifieke kennis en zal ingegaan worden op het belang van verschillende contexten voor SoTL.

Meer informatie

Alle informatie over de conferentie (o.a. programma, locatie, aanmelding) kun je hieronder vinden. Ook kun je hieronder verder lezen over wat SoTL is én vind je de acht stappen tellende Roadmap over het doen van SoTL.

Meer informatie over de conferentie
Lees meer over SoTL
Aankondigingsvideo ISSOTL Conferentie 2023 in Utrecht