Masterclass Didactiek in Onderwijs voor Professionals

Onderwijs aan professionals
Docentprofessionalisering

De Universiteit Utrecht zet in het kader van Leven Lang Leren de komende jaren stevig in op onderwijs aan professionals. Onderwijs voor professionals vraagt van docenten om aanvullende didactische vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe manieren van interactie met gevorderde studenten te vinden.

De inhoud van de masterclass
De Masterclass Didactiek in Onderwijs voor Professionals biedt docenten een gedegen kennisbasis en helpt je om hun praktisch docentvaardigheden verder te ontwikkelen. In een kleinschalige en interactieve setting ontwikkel en verrijk je je vaardigheden toegespitst op dit type onderwijs.

Na deze cursus kun je:

  • gebruik maken van theoretische principes bij het ontwerpen van onderwijs voor professionals;
  • begeleiding en leeractiviteiten verbinden aan de kenmerken en behoeften van professionals in postacademisch onderwijs;
  • ontwerpprincipes vertalen naar praktische onderwijsactiviteiten;
  • een palet van relevante toetstechnieken toepassen en daarmee variëren.

Tijdsinvestering
De cursus bestaat uit vier modules met plenaire bijeenkomsten, individuele opdrachten, intervisie en onderwijsobservaties en wordt afgesloten met een certificaat. De cursus wordt ondersteund door een online leerplatform. Je kunt daarnaast een extra voorbereidende module volgen om kennis over leertheorieën en onderwijsontwerp op te frissen.

Cursusdata
De volgende cursus zal in het voorjaar van 2019 van start gaan. Zie de exacte data in de tabel hieronder:

Donderdag 11 april 2019 Module 1 (plenaire bijeenkomst)
Half april-mei 2019 Module 2 (zelfstudie, intervisie)
Donderdag 6 juni 2019 Module 3 (plenaire poster sessie, netwerkbijeenkomst)
Woensdag 25 september 2019 Module 4 (plenaire bijeenkomst)

Voorwaarde voor deelname
De Masterclass Didactiek in Onderwijs voor Professionals is bedoeld voor ervaren docenten in bezit van de  BKO en bij voorkeur de SKO en zijn reeds betrokken bij onderwijs aan professionals.

Aanmelding
Aanmelden voor de cursus die start in het voorjaar van 2019 kan door je interesse kenbaar te maken en de gevraagde documenten (zie de cursusbeschrijving) uiterlijk 11 maart 2019 per e-mail te sturen naar het Centre for Academic Teaching (cat@uu.nl). 

Kosten
Voor docenten van de Universiteit Utrecht zijn aan deze cursus eenmalig geen kosten verbonden. Indien er voldoende plaats is, kunnen docenten van andere instellingen tegen betaling ook deelnemen. Neem voor meer informatie contact op met het Centre for Academic Teaching (cat@uu.nl).

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in de beschrijving van de Masterclass. Neem voor verdere vragen contact op met cat@uu.nl.

Life Long Learning
De UU werkt actief aan het thema LifeLong Learning en heeft dit onderwerp expliciet opgenomen in haar strategische plan. Daartoe is een programma LifeLong Learning in het leven geroepen,  waarin samen met partners gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een aantrekkelijk en inspirerend aanbod dat is afgestemd op de professional en de vraag van de markt. Via deze link naar het intranet (inlog voor medewerkers met Solis-ID) kun je meer informatie vinden over het programma Life Long Learning.