BKO-leergang Geesteswetenschappen

In de BKO-leergang Geestestwetenschappen worden startende docenten, binnen de faculteit Geesteswetenschappen, begeleid door ervaren docenten in hun professionele ontwikkeling in het onderwijs. Uitgangspunt voor de leergang is het Utrechtse onderwijsmodel waarin persoonlijk, activerend en kleinschalig onderwijs voorop staan. Gedurende een collegejaar worden er acht bijeenkomsten georganiseerd rondom drie didactische kwaliteiten die vereist worden om de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) toegewezen te krijgen, te weten: het geven, toetsen en ontwerpen van onderwijs. De voorbereiding en de bijeenkomsten van de leergang dragen allen bij aan de kennis en vaardigheden die in een eindportfolio getoetst zullen worden.

Voor wie is de leergang?
De BKO-leergang Geesteswetenschappen is toegankelijk voor alle medewerkers binnen de faculteit Geesteswetenschappen (en van UCU en UCR die binnen de Geestestwetenschappen werkzaam zijn) die gedurende de aanstelling (of bij een mogelijke verlenging daarvan) kunnen voldoen aan de gestelde cumulatieve norm van in totaal 0,6 fte aan onderwijstaken.

Wat wordt er van mij verwacht?
Voor alle bijeenkomsten geldt dat de deelnemers worden geacht voorbereid en aanwezig te zijn. De voorbereiding voor de bijeenkomsten zal ruim van tevoren bekend worden gemaakt.

Hoe meld ik mij aan?
De aanmeldingen voor de BKO-leergang Geesteswetenschappen gaan via het departementshoofd. Een verzoek om deel te nemen, gaat via de leidinggevende die, na akkoord, ervoor zal zorgen dat de kandidaat aangemeld wordt.