Indicatoren voor waardering van Onderwijsprestaties

Academici vervullen taken op het gebied onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en/of leiderschap. Al deze domeinen zijn belangrijk en ze verdienen dan ook alle erkenning en waardering. De UU heeft in het strategisch plan 2016-2020 de doelstelling opgenomen om onderwijs beter te waarderen in academische carrières. De bestaande WP FLOW III-regeling biedt alle ruimte om onderwijsprestaties mee te wegen in de beoordeling van een academische carrière; voorwaarde daarvoor is wel dat academici en hun leidinggevende ook zicht hebben op het volledige spectrum van taken in onderwijs én op het niveau waarop taken worden uitgevoerd.

Een instrument met indicatoren 

Een Taskforce ingesteld door het college van bestuur heeft daartoe een instrument ontwikkeld met indicatoren voor het waarderen van onderwijsprestaties. Dit instrument helpt academici en hun leidinggevende bij het bepalen van ontwikkelmogelijkheden in verschillende fases van de academische loopbaan en bij het waarderen van onderwijsprestaties. Het kan dus worden ingezet naast de bestaande, formele WP FLOW III-regeling en in de gespreksvoering tussen de verantwoordelijken bij selectie, bevordering, career tracks, opleidingen, benoemingsadviescommissies, HR-scans èn door leidinggevenden bij het voeren van ontwikkelgesprekken en B&O-gesprekken.

De indicatoren in het instrument zijn onderscheiden naar:

 • Rollen en functies in het onderwijs
 • Producten
 • Gebruik van product/kennis door anderen
 • Erkenning: prijzen, beurzen etc

Het instrument is vormgegeven in een clickable pdf, klik hier voor het openen van de pdf.  

Het instrument is ontwikkeld door de Taskforce Waardering onderwijsprestaties en is in beheer bij het Centre for Academic Teaching and Learning. Heb je vragen of inhoudelijke aanvullingen, neem contact op met het Centre for Academic Teaching and Learning via cat@uu.nl of 030 – 2536638.

​Samenstelling taskforce

 • Hans de Bresser (voorzitter), vice-decaan onderwijs Geowetenschappen
 • Gerard Barkema, vice-decaan onderwijs Bètawetenschappen
 • Anneke van Heycop ten Ham, hoofd HR Diergeneeskunde
 • Ton Hol, vice-decaan onderwijs Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
 • Manon Kluijtmans, academic director Centre for Academic Teaching and Learning
 • Wim Kremer, vice-decaan onderwijs Diergeneeskunde
 • Carla Schoof, hoofd HR Geowetenschappen
 • Bart de Waijer, hoofd HR Sociale Wetenschappen
 • Lucette Teurlings (secretaris) directie HR