Gönül Dilaver - Principal Fellow

Gönül Dilaver is universitair hoofddocent bij Biomedische Wetenschappen van de faculteit Geneeskunde en diende een voorstel in om diversiteit bij de opleiding verder te brengen dan het aantal studenten met een diverse achtergrond. Haar doel is om tools en strategieën te ontwikkelen die het onderwijs daadwerkelijk inclusief maken en die een leerklimaat bevorderen dat zich aanpast aan de diversiteit van studenten. De commissie beveelt Gönül aan vanwege haar getoonde leiderschap en innovatie in onderwijs, haar duidelijke visie op onderwijs en haar motivatie om een diverse en inclusieve leeromgeving voor studenten te creëren. “Haar enthousiasme is aanstekelijk en zal collega’s inspireren om met haar samen te werken.”

Profielpagina van Gönül