Gehonoreerde projecten in 2017

Voor 2017 kent het College van Bestuur aan vijf projecten van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs geld toe. Deze projecten zijn hieronder beschreven.

‘Community Service & community engagement’

Dit project wil de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit beter zichtbaar maken, studenten kennis en vaardigheden laten ontwikkelen die hen voorbereiden op een betekenisvolle rol in de samenleving en innovatie onderwijsvormen ontwikkelen waarin community service en engagement geïntegreerd zijn.

Daarvoor richt dit project zich op het ontwikkelen van praktijken van ‘community service en engagement’ in het academisch onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Gedachte is dat studenten vanuit diverse disciplines samenwerken met lokale belanghebbenden en bijdragen aan het bedenken van duurzame oplossingen voor vraagstukken in Utrechtse buurten en stadswijken.

Studenten, docenten en maatschappelijke stakeholders werken samen aan het ontwikkelen van onderwijs en toetsing. Het project wil daarbij vooral inzetten op vormen van (participatief) actie-onderzoek in de wijk Overvecht. Maatschappelijke partners in die wijk zijn onder meer Wijk & CO (sociaal makelaars) en het Social Enterprise Lab (se.lab).

Contactpersoon: dr. Jeroen Vermeulen.

Lees hier meer over dit project.

‘Escaping the chasm’

De Universiteit Utrecht heeft zich ten doel gesteld dat in 2020 blended learning een onlosmakelijk onderdeel is van het Utrechtse onderwijsmodel. Een deel van de docenten verkent nu echter niet de technologische mogelijkheden die zijn of haar onderwijs kunnen versterken.

Dit project beoogt op een innovatieve manier docententeams kennis te laten maken met nieuwe onderwijstechnologieën. Dat gebeurt door het ontwikkelen van een escape room. Een docententeam wordt vrijwillig opgesloten in een kamer en kan alleen ontsnappen door het samen oplossen van allerlei opdrachten. Daarmee maken docenten spelenderwijs kennis met allerlei innovatieve onderwijsvormen zoals blended learning.

Na ontsnapping uit de escape room gaan docenten met elkaar in discussie over de toepassing in eigen cursussen. Het project beoogt een mobiele escape room te ontwikkelen en deze minimaal vier keer in te zetten. 

Contactpersoon: Jasper van Winden.

Lees hier meer over dit project.

‘Making Journeys: Building Blocks for Diversity’

Diversiteit en inclusie staan hoog op de universitaire agenda. Dit project komt voort uit het eerdere initiatief InclUUsion waarmee vluchtelingen in de gelegenheid gesteld worden om onderwijs te volgen aan de Universiteit Utrecht. Making Journeys onderzoekt met behulp van Arts Based Research  welke rol diversiteit speelt in het onderwijs aan de universiteit.

Het project beoogt de ervaringen van vluchteling-studenten zichtbaar, hoorbaar en tastbaar te maken. Daarbij betrekt het project ook docenten en medestudenten.

Het project resulteert onder meer in een interactieve website en een mobiele tentoonstelling waarmee de dialoog over het bevorderen van diversiteit en inclusie worden ondersteund. Dit project bouwt voort op een in 2012 succesvol verlopen EMP-project bij de opleiding Frans.

Contactpersoon: dr. Noortje van Amsterdam.

Lees hier meer over dit project.

‘EQUALITY: een duurzame verbetering van de kwaliteit van toetsing’

Een adequaat systeem van toetsing is van essentieel belang voor opleidingen in het hoger onderwijs. De kwaliteit van toetsing moet voor alle betrokkenen inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt worden. Voor veel opleidingen is dit echter een complexe en tijdrovende opgave.

Dit project heeft als centrale doelstelling een gebruiksvriendelijk, online systeem te ontwikkelen dat opleidingen helpt om een visie te ontwikkelen op de eigen toetsing en die te verbeteren. Daarbij wordt aangesloten bij de methodiek van De Toetsing Getoetst (DTG) zoals al eerder in het hbo geïntroduceerd.

Contactpersoon: dr. Harold Bok.

Lees hier meer over dit project.

Intercultural competence for the UU

Interculturaliteit staat hoog op de universitaire agenda. Dat hangt samen met de ambities op het gebied van internationalisering. Studenten en staf van verschillende achtergronden moeten zich thuisvoelen bij de Universiteit Utrecht. Dat gaat het best als de gemeenschap divers en inclusief is.

Het bezit van interculturele vaardigheden zijn hiervoor cruciaal. Bij enkele opleidingen bestaat al expertise op dit gebied. Doel van dit project is om die expertise beter te ontsluiten. Dat betekent:

  • Beter zichtbaar maken van bestaand cursusaanbod en dit toegankelijk maken voor andere opleidingen.
  • Professionalisering van docenten door uitbouw van de cursus ‘Teaching in the International Classroom’. Het Centrum voor Onderwijs en Leren van de universiteit biedt deze cursus aan.
  • Professionalisering van ondersteunend personeel bij international offices, studiepunten en studieadviseurs door een gerichte interculturele training. 


Contactpersoon: dr. Jan ten Thije.

Lees hier meer over dit project.