Gehonoreerde projecten in 2017

Voor 2017 kent het College van Bestuur aan vijf projecten van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs geld toe. Deze projecten zijn hieronder beschreven.