Feedbackinstrumenten en reflectie voor docenten

Op de website 'Docentprofessionalisering: Feedbackinstrumenten en reflectie' staan evaluatie-instrumenten voor de meest gebruikte onderwijsvormen binnen de UU. Je kunt deze instrumenten downloaden en gebruiken om feedback te verzamelen over jouw vaardigheden als docent of begeleider. Als docent kun je bijvoorbeeld studenten vragen om het instrument in te vullen na afloop van een practicum of werkcollege, maar ook als (PhD) begeleider kun je het instrument laten invullen door je studenten of PhD’s. Reflectie kan helpen om de verkregen feedback om te zetten in concrete veranderingen, wat de kwaliteit van het onderwijs weer ten goede komt. Omdat niet iedereen het gemakkelijk vindt om te reflecteren zijn er vragen die reflectie kunnen stimuleren op de website geplaatst.

Op de website worden ook concrete tips gegeven over hoe een intervisiebijeenkomst te organiseren. Dit wordt gedaan omdat het projectteam op dit moment onderzoek doet naar het effect van intervisie op dit proces. De verwachting is dat docenten die gestructureerd overleg voeren met andere collega’s (middels intervisie) tot een dieper niveau van reflectie komen en uiteindelijk meer concrete stappen zetten ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Ga naar de website!