Effectief coördineren en communiceren voor UD's

Als universitair docenten heb je een complexe rol in onze organisatie: je hebt geen hiërarchisch leidinggevende functie, maar wel veel coördinerende taken; je hebt een breed takenpakket en hebt hierdoor contact op vele verschillende niveaus in de organisatie, waarbij je continu moeten schakelen. Om die rollen goed en effectief te kunnen vervullen helpt het je te beschikken over een breed palet aan communicatieve vaardigheden.
 

De training heeft tot doel de UD’s te ondersteunen bij het verstevigen van hun positie door hen effectiever en bewuster te laten communiceren op verschillende niveaus, en het versterken van hun vaardigheid om te beïnvloeden en aansturen in een krachtenveld waar soms verschillende belangen spelen.

Wat is het resultaat?
De UD’s leren in het traject: 

  • effectiever en bewuster te communiceren op verschillende niveaus;
  • bewuster invloed uit te oefenen en zich steviger te positioneren; 
  • te coördineren en aan te sturen, ook zonder formele macht; 
  • daadkrachtige en gedragen besluiten te nemen; 
  • effectiever vorm en leiding te geven aan hun netwerkactiviteiten, ten behoeve van het laten excelleren en bereiken van de collectieve (strategische) doelen van de UU en faculteit; 
  • met elkaar blijvend te reflecteren, te leren en elkaar te consulteren wat betreft vraagstukken waar men in de praktijk tegenaan loopt; 
  • te onderzoeken wat leiderschap betekent in een academische setting, en hoe de deelnemers zich in de toekomst hierin kunnen ontwikkelen. 

Programma
Het programma beslaat ongeveer 10 maanden.

Taal
Nederlands of Engels

Duur en tijdsinvestering
De data voor dit leertraject zijn opgenomen in de link naar de flyer onderaan deze pagina. Aanwezigheid wordt verwacht voor alle onderdelen van het leertraject.

Aanmelden
Schrijf je hier in! De volgende training waarvoor je je kunt aanmelden is in het Nederlands. Aanmelden kan tot 1 juli 2019. 

Kosten
Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers. Op basis van de verschillende aanmeldingen stellen we een groep samen met spreiding over de verschillende faculteiten; na het invullen van het aanmeldingsformulier is je deelname daarom nog niet definitief. Zodra je deelname definitief is ontvang je een bevestiging per e-mail. De kosten voor dit traject bedragen €1500,- per deelnemer.

Meer informatie
Lees de flyer of neem contact op met Ineke Verhagen (i.verhagen@uu.nl).