Veelgestelde vragen

Krijg ik binnen mijn aanstelling de tijd om aan deze leergang mee te doen?
Deelnemers met een aanstelling van 0.7 of meer en die in hun aanstelling 10% ontwikkeltijd hebben, kunnen deze tijd inzetten om deel te nemen aan de BKO-leergang. Docenten die geen ontwikkeltijd hebben binnen hun aanstelling, kunnen aanspraak maken op een vrijstelling van 125 uur.

Is de leergang verplicht voor het behalen van de BKO?

Om in aanmerking te komen voor een BKO, wordt de docent geacht de leergang volledig te volgen. Hierop zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:

Volledige vrijstelling

In samenspraak met de leidinggevende en het departementshoofd, en na instemming van de BKO-commissie, kan een kandidaat volledig vrijgesteld worden van het volgen van de BKO-leergang. Bijvoorbeeld bij kandidaten die een vergelijkbaar programma elders hebben gevolgd of op een andere manier kunnen aantonen dat zij actief een didactische training hebben gehad die gelijk aan of meer dan de leergang was. De kandidaat levert een dossier in dat door facultaire BKO-commissie getoetst zal worden waarna een BKO kan worden toegekend. Ook een benoemingsadviescommissie (BAC) bij de aanstelling van een nieuwe hoogleraar kan het oordeel hebben dat een onderwijskwalificatie kan worden toegekend. Dit zal in samenspraak zijn met de commissie.

Gedeeltelijke vrijstelling

Een kandidaat kan ook gedeeltelijk vrijgesteld worden, wederom in samenspraak met de leidinggevende en het departementshoofd, en na instemming van de BKO-commissie. Er wordt een ontwikkelplan opgesteld en ter goedkeuring aan de BKO-commissie voorgelegd, waarin enkele thema’s worden opgenomen uit de BKO-leergang. Het is aan de BKO-commissie of daarmee wordt voldaan aan de eisen van de BKO.

Hoe wordt het BKO-eindportfolio getoetst? Wanneer? En door wie?

Het BKO-eindportfolio wordt getoetst door de toets commissie op basis van de vereiste bekwaamheden voor kwalificatie, zoals beschreven in de Regeling Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) van de faculteit Geesteswetenschappen. Zie: https://intranet.uu.nl/system/files/documenten/gw_regeling_basiskwalificatie_onderwijs_gw_-_2019.pdf

Meer informatie over de BKO-commissie, de leden en deadlines is hier te vinden.