Bijeenkomsten BKO-leergang

Introductiebijeenkomst

In de eerste, plenaire bijeenkomst wordt de opzet van de leergang toegelicht: Wat mag je verwachten van de leergang? Wat wordt er van jou verwacht? Hoe moet je je voorbereiden? Wat is het idee achter de opzet van de leergang en hoe gaat het jou helpen je BKO te behalen.

Bijeenkomst 1: Professionele ontwikkeling

In de eerste subgroepbijeenkomst bespreken we didactische ervaring die we hebben gehad als student en als (startende) docent. Waar ben je goed in en waar zou je jezelf verder in willen ontwikkelen? Welke stappen ga jij daarvoor nemen en wat heb jij daarvoor nodig? Hiermee wordt de eerste stap gezet in het uitwerken van een ontwikkelplan.

Bijeenkomst 2: Het uitvoeren van onderwijs – Workshop

In deze workshop gaat over de vraag wat er nodig is om een stimulerend, activerend en motiverend studieklimaat te creëren voor de studenten. Welke werkvormen en leermiddelen kan je daarvoor inzetten? Hoe sluiten deze aan bij het doel van de cursus? Wat vraagt dat van jou als docent? Wat zijn jouw verwachtingen van de studenten die jij lesgeeft?

Bijeenkomst 3: Het uitvoeren van onderwijs

In de subgroepbijeenkomst bespreken we met elkaar de ervaringen over het inzetten van (nieuwe) werkvormen. Wat gaat er goed en wat niet? Hoe heeft de gekozen werkvorm bijgedragen aan de leerdoelen van de cursus? Wat is jouw rol als docent? Overleg je met collega’s? En zijn de gekozen werkvormen passend voor alle studenten? 

Bijeenkomst 4: Feedback en toetsing – Workshop

Gedurende deze workshop staat de vraag centraal hoe de toetsing kan aansluiten op de leeractiviteiten en leerdoelen van de cursus. Geeft de toets een goed inzicht in wat de student heeft geleerd? Is de beoordeling eerlijk en transparant? Leert de student van het maken van de toets of is het vooral voor de docent? Tevens bespreken we de rol van feedback, als toetsing zonder beoordeling, en het belang daarvan in het onderwijs.

Bijeenkomst 5: Feedback en toetsing

Tijdens de subgroepbijeenkomst bespreken we hoe feedback en toetsing ingezet wordt in ons onderwijs. Bereiden de gekozen werkvormen voor op de toetsing? Hoe geef je feedback en hoever ga je in het inhoudelijk aansturen van een student? Tevens gaan we opzoek naar de manier waarop de leerdoelen in de cursussen waar je bij bent betrokken zich verhouden tot de eindtermen van de opleiding.

Bijeenkomst 6: Het ontwerpen van onderwijs – Workshop

In de laatste workshop komen de eerder besproken onderwerpen bij elkaar. We gaan aan de slag om op een systematische en onderwijskundig verantwoorde manier een (deel van) een cursus te ontwerpen. Hoe kunnen leeractiviteiten en toetsing optimaal aansluiten op de leerdoelen van de cursus? En kunnen we daarbij ook een stimulerend, activerend en motiverend studieklimaat creëren voor de studenten?

Bijeenkomst 7: Het ontwerpen van onderwijs

In de laatste subgroepbijeenkomst bespreken we onze eigen ideeën over hoe een (deel van) een cursus, waar de deelnemer bij betrokken is, kan worden herzien. Waarom maakt deze aanpassing de cursus beter? Wat vraagt de herziening van de docent? En de student? Wat is de reactie van de direct betrokkenen op deze herziening? Wie of wat is er nodig om deze aanpassingen door te voeren? Welke obstakels zijn er? Wat levert het de opleiding op?

Bijeenkomst 8: Afsluitende bijeenkomst

Tijdens een plenaire bijeenkomst zullen een selectie van kandidaten hun ideeën over een (herziene) cursus presenteren. Er is ruimte voor vragen en discussie en we sluiten de bijeenkomst af met het uitreiken van het certificaat van deelname aan de leergang en een borrel om het te vieren.