Keuzeonderdelen scholing BKO en SKO

In het BKO- en SKO-traject kunnen keuzeonderdelen (aanvullende scholing) gevolgd worden. De meeste keuzeonderdelen staan open voor alle UU-docenten. Om je te ontwikkelen richting je basis- of seniorkwalificatie onderwijs, is het belangrijk om het geleerde uit een keuzeonderdeel ook toe te passen in je onderwijspraktijk en op de opgedane kennis en kunde te reflecteren.

Eenmalige activiteiten & zelfstandig te ondernemen

Hieronder volgt een overzicht van verschillende soorten activiteiten die als keuzeonderdeel in een BKO- of SKO-traject passen. Docenten kunnen zulke activiteiten volgen of zelf initiëren en verzorgen. De lijst is niet uitputtend: docenten kunnen met hun tutor overleggen en andere activiteiten aandragen.

Webinars en workshops

Er zijn regelmatig workshops en webinars over bijvoorbeeld peerfeedback, interactief onderwijs, interculturele competenties of inclusie. Sommige focussen zich op peerinteractie tussen docenten, andere geven (onderwijskundige) handvatten voor het onderwijs. De sessies worden hier in de ‘agenda’ ontsloten.

Teaching and Learning Inspiration Days

Tweejaarlijks (januari en juni) vinden de Teaching and Learning Inspiration Days plaats met webinars, inspiratiesessies en lezingen. Lees daarover hier meer.

OnderwijsFestival

Jaarlijks vindt in maart het OnderwijsFestival plaats: dé onderwijsconferentie van de UU met een actueel thema. Lees daarover hier meer.

Utrecht Scholarship of Teaching and Learning conference

Jaarlijks vindt de U-SoTL-conferentie plaats. Hier leren docenten hoe zij hun eigen onderwijs systematisch kunnen analyseren en verbeteren. Ook delen docenten hier posters met afgerond onderwijsonderzoek. Lees daarover hier meer.

Special Interest Groups

SIG’s zijn groepen van docenten die geïnteresseerd zijn in hetzelfde thema, bijvoorbeeld ‘motivatie’, ‘ondernemerschapsonderwijs’ of ‘co-creatie’. Bekijk hier alle SIG’s en hun bijeenkomsten.

Online ontwikkelaanbod

Het volgen van een online module over elementen van het geven of ontwerpen van universitair onderwijs, kan een aanvulling zijn op de gevolgde scholing voor het BKO- of SKO-traject. Een overzicht van online modules voor UU-docenten is hier te vinden. Zo zijn er modules over online toetsing, het gebruik van kennisclips, challenge based learning en het herontwerpen van onderwijs naar activerend onderwijs.

Uitwisseling en samenwerking buiten de UU

Docentmobiliteit biedt de gelegenheid om elders inspiratie op te doen, de eigen kennis te vergroten, ervaringen te delen en te netwerken. Zie hier verschillende mogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking over de universitaire grenzen, bijvoorbeeld het Erasmus+ teaching mobility programme.

Korte ontwikkeltrajecten

Diverse korte ontwikkeltrajecten zijn uitermate relevant voor zowel BKO- als SKO-docenten.

Op het gebied van het uitvoeren van onderwijs:

Op het gebied van het begeleiden van studenten (tutoraat en academische vaardigheden):

Op het gebied van het ontwerpen van onderwijs, kwaliteitszorg en onderwijsonderzoek:

Kijk ook bij het aanbod voor docenten op intranet, in de UU Development Guide.