Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

De Universiteit Utrecht heeft als eerste universiteit in Nederland onderwijskwalificaties ingevoerd. Alle docenten in vast dienstverband aan de Universiteit Utrecht volgen de leergang en dienen de basiskwalificatie te behalen. Inmiddels hebben alle Nederlandse universiteiten de kwalificatie overgenomen en erkennen de kwalificatie als deze elders is behaald. De Universiteit Utrecht heeft daarnaast een seniorkwalificatie ingesteld voor senior docent/onderzoeker, ook wel universitair hoofddocent genoemd.

Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

Om de basiskwalificatie te behalen, moet iemand onderwijs verzorgen, over een tutor beschikken, een onderwijsportfolio maken en deze voorleggen aan een toetsingscommissie. In de leergang BKO voor het wetenschappelijk onderwijs vergroot de docent zijn of haar arsenaal aan didactische vaardigheden en  bereidt deze zich voor op de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). In een mix van cursorische bijeenkomsten, begeleide opdrachten, observaties in de eigen onderwijspraktijk en onderlinge uitwisseling, werken docenten aan de volgende docenttaken:

  • het ontwerpen van onderwijs (zoals het formuleren van leerdoelen en het ontwikkelen van leertaken, werkvormen en toetsen);
  • het uitvoeren van onderwijs ( bijvoorbeeld het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van individuen en groepen studenten);
  • het evalueren en onderhouden van de eigen professionele ontwikkeling als docent

Facultaire BKO programma's (Inlog via SolisID voor UU-medewerkers)

De BKO programma's worden georganiseerd door de faculteiten. Klik hieronder voor meer informatie over de BKO programma's per faculteit (log in met je SolisID).

Heb je tips of mis je informatie op onze website? Mail dan naar cat@uu.nl