Strategische netwerkdoelstellingen

Het Centre for Academic Teaching and Learning fungeert als expertisecentrum en bundelt de gedeelde expertise van alle partners. Daarom zijn vier strategische netwerkdoelstellingen geformuleerd:

1. Waarde toevoegen

Toegevoegde waarde creëren voor docentontwikkeling, onderwijsinnovatie en onderzoek naar het eigen onderwijs door de activiteiten van de partners zichtbaarder en toegankelijker te maken  en met elkaar te verbinden, om zo elkaar te versterken en nieuwe kansen te creëren op het gebied van innovatie, uitwisseling en financiering.

2. Samenbrengen

Expertise over onderwijs en leren samenbrengen. Binnen de bredere onderwijsgemeenschap bewustzijn en erkenning voor de partners bevorderen. Een centraal platform bieden om de onderwijsgemeenschap te verbinden: docenten en ondersteuning samenbrengen, formele en informele uitwisseling bevorderen en de behoeften van docenten koppelen aan expertise en ondersteuning bij partnerinitiatieven.

3. Wendbaar zijn

Openstaan voor en inspelen op nieuwe en bestaande behoeften en ontwikkelingen op weg naar verbetering van onderwijs.

4. Invloed uitoefenen

Leiderschap tonen in het strategisch onderwijsdomein door gesprekspartner te zijn voor het College van Bestuur en directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek (SO&O) van de universiteit, door de Universiteit Utrecht nationaal en internationaal te vertegenwoordigen en door expertise te delen met andere hoger onderwijsinstellingen.