Senior Fellows

Het Senior Fellow Programma is door de Universiteit Utrecht ontwikkeld om het onderwijskundige leiderschap te versterken. Succesvolle afronding van het programma leidt dit tot voordracht voor hoogleraar met onderwijs als speciaal aandachtsgebied, en benoeming tot Principal Fellow, Centre for Academic Teaching and Learning. 

De volgende Senior Fellows nemen momenteel deel aan het programma bij het Centre for Academic Teaching and Learning.