Board

De Board van het Centre for Academic Teaching and Learning is verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van nauwe banden tussen de partners, programma’s en met name ook de zeven faculteiten en het University College van de UU, die elk een vertegenwoordiger in het bestuur hebben. Door middel van de activiteiten van de partnerinitiatieven en het ondersteuningsteam houdt het Centre for Academic Teaching and Learning voortdurend verbinding met de universiteitsbrede onderwijsgemeenschap. De Board en het ondersteuningsteam van het centrum vertegenwoordigen deze partnerinitiatieven zowel facultair als universiteitsbreed.

De board bestaat uit de volgende personen: