Missie, visie en pijlers van het Centre for Academic Teaching

Verbinden en versterken van de universitaire onderwijsgemeenschap

Het Centre for Academic Teaching van de Universiteit Utrecht draagt bij aan de ontwikkeling van docenten en het onderwijs voor de optimale ondersteuning van het leren van studenten. Het Centre for Academic Teaching is een universiteitsbreed netwerk van partners en programma’s dat vier gezamenlijke doelen nastreeft:

  1. meerwaarde creëren voor docentprofessionalisering, onderwijsinnovatie en educational scholarship, door de activiteiten van de partners zichtbaar en toegankelijk te maken en door partnerinitiatieven te verbinden om zo nieuwe kansen in innovatie, uitwisseling en financiering te creëren;
  2. de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de partners vergroten binnen de universiteitsbrede onderwijsgemeenschap, een platform bieden waar docenten elkaar inspireren en de vraag van docenten naar ondersteuning nog beter af te stemmen op het aanbod bij de verschillende partnerinitiatieven;
  3. blinde vlekken in het aanbod signaleren en adresseren, gevoed door actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en het leren van studenten;
  4. toonaangevend zijn in kennis van academisch onderwijs en het leren van studenten, door op dat gebied een gesprekspartner te zijn voor het College van Bestuur, de faculteiten en de ondersteunende diensten van de universiteit, door de Universiteit Utrecht nationaal en internationaal te vertegenwoordigen en door kennis en expertise te delen in het hoger onderwijsveld.
“Inspire and empower academic teaching.”

Het Centre for Academic Teaching ondersteunt hiermee de missie van de Universiteit Utrecht die luidt: Bright minds, better future. Om afgestudeerden een substantiële bijdragen aan de maatschappij te laten leveren, is goed onderwijs van cruciaal belang. Goed onderwijs staat of valt met goede docenten.

Strategische pijlers

Wetenschappelijk onderwijs van hoog niveau begint bij deskundige docenten die zijn opgeleid als onderzoeker én als docent. Daarnaast draagt onderzoek naar onderwijs en ruimte voor onderwijsinnovatie bij aan goed onderwijs. Hoe werkt de Universiteit Utrecht aan onderwijskwaliteit? Het Centre for Academic Teaching hanteert hiervoor drie pijlers: onderwijsinnovatie, docentprofessionalisering en Educational Scholarship.