Competentiegerichte internationalisering in de eenjarige master

Studenten lopen over de Drift
Fietsende en de wandelende studenten door de straten van Utrecht

Doel van het project is om bij te dragen aan het bestendigen en verder uitbouwen van internationale competenties van masterstudenten waarmee ze hun employability op een geglobaliseerde arbeidsmarkt kunnen vergroten.

In acht eenjarige masterprogramma’s aan de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale wetenschappen, Geowetenschappen en Recht, Economie en Bestuurs- & organisatiewetenschappen worden in geselecteerde onderwijsonderdelen vier projecten gestart met verschillende vormen van internationalisering:

  • studentmobiliteit;
  • internationalisation at home
    • stages bij internationaal-georiënteerde bedrijven in Nederland, of 
    • curriculuminhoud 
  • international classroom.

In deze projecten wordt onderzocht wat relevante internationale competenties en bijbehorende internationaliseringsvormen zijn voor de deelnemende masterprogramma’s, en worden ‘best practices’ en ‘main obstacles’ geformuleerd. Vervolgens worden in geselecteerde onderwijsonderdelen pilots gestart.

Op basis van de uitkomst van de projecten kan zowel een ‘Toolkit internationalisering’ die opleidingen in staat stelt op maat internationaliseringsactiviteiten te implementeren, als een heldere internationaliseringsstrategie per opleiding op basis waarvan de opleiding in staat is te komen tot concreet geformuleerde internationale en interculturele leeruitkomsten en eventueel een voorstel voor de herformulering van onderdelen van de OER (ingangseisen, eindtermen).