SIG Programmatisch Toetsen

Veel in potentie waardevolle informatie verkregen met toetsen blijft momenteel helaas nog onbenut. Het summatieve oordeel, waarbij cijfers en slagingspercentages centraal staan, krijgt in veel gevallen nog de meeste aandacht bij het gebruik van toetsen. Binnen het Utrechts Onderwijs Model, met de student centraal en zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling, is het echter van groot belang dat de formatieve kant van toetsen meer benut gaat worden. Denk hierbij aan informatie uit een toets die een student inzicht geeft in het eigen leerproces en de voortgang om op basis daarvan gericht een volgende stap te kunnen zetten.

Programmatisch toetsen kan hiervoor een geschikt model zijn. Dit model geeft structuur om leren en beoordelen te integreren. Diverse opleidingen binnen de UU zijn gestart met deze vorm van toetsen of denken er over na het te gaan implementeren.  

Neem voor meer informatie contact op met Lubberta de Jong (l.h.dejong@uu.nl) of Harold Bok (g.j.bok@uu.nl). 

Wil je graag betrokken zijn bij deze SIG? Neem dan contact op met cat@uu.nl.

  • Agenda

    Er zijn momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS