SIG Oker: de bedoeling van academisch onderwijs

In de hedendaagse discussies over onderwijs wordt veel gesproken over financiën en valorisatie, hoe kwaliteit te meten en te beoordelen en hoe om te gaan met internationalisering, diversiteit en duurzaamheid. Hoewel deze discussies allemaal relevant zijn, worden de lange-termijn vragen over de bedoeling van het universitair onderwijs vaak naar de achtergrond geschoven. Wat is goed en betekenisvol academisch onderwijs? Wat zou de rol van de universiteit daarin moeten zijn? Hoe wil de UU studenten voorbereiden op hun persoonlijke toekomst? Hoe verhouden onderwijs en onderzoek zich daarin? Kortom: wat is de bedoeling van de universiteit?

Oker is een groep  jonge academici die graag de dialoog over de rol en bedoeling van de universiteit levend wil houden onder haar medewerkers en studenten. Zij hopen deze discussie met veel mensen te voeren en waar wenselijk een inspiratiebron voor verandering te zijn. Daarvoor worden binnen deze SIG kleinschalige discussiebijeenkomsten georganiseerd waarbij relevante literatuur, een wetenschappelijk artikel of film wordt besproken. Zoals bijvoorbeeld dit artikel over wie de universiteit op wil leiden, deze podcast over waarden van universiteiten of het boek Waartoe is de universiteit op aarde? (2014).

Trekkers: Marij Swinkels, Mare van Hooijdonk, Lubberta de Jong, Renee van de Wetering en Siebren Teule. Van hun hand verscheen op DUB het artikel ‘Even stilstaan bij de bedoeling van de universiteit’.

Klik hier om je aan te melden voor de SIG Oker!

Contact: cat@uu.nl

  • Dit zijn de geplande bijeenkomsten voor deze SIG:

    Helaas zijn er momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS

De SIG-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen. Dit zijn enkele leden die regelmatig naar de bijeenkomsten van de SIG Oker komen:

Deze SIG kent ook twee studentleden:

Siebren Teule is researchmaster student History. Tijdens zijn bachelor Liberal Arts & Sciences heeft hij zich op verschillende plekken ingezet voor onderwijs en studentenleven op de UU, zoals bij de faculteitsraad van Geesteswetenschappen, bij VIDIUS studentenunie en als student-assessor. Siebren interesseert zich in de manier hoe lange- en korte termijn veranderingen doorwerken in een instituut als de UU.

Renee van de Wetering is masterstudent Infection & Immunity. Tijdens haar bacheloropleidingen Biomedische Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid verbaasde ze zich vaak over de fundamentele verschillen tussen deze opleidingen en hun populaties studenten. In haar jaar als studentassessor van de faculteit Geneeskunde (2017-2018) kreeg ze veel ruimte hier op een hoger niveau mee bezig te zijn, wat ze nu binnen o.a. OKER voortzet.