SIG Interculturele Competenties

Hoogwaardig onderzoek en onderwijs vraagt om internationale samenwerking en uitwisseling en steeds meer studenten en medewerkers met diverse nationaliteiten zijn verbonden aan de UU.  De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie: een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij aan een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een pluriforme samenleving. De thema’s internationalisering en diversiteit spelen een grote rol in het onderwijs. In diverse verbanden en projecten, werkt de UU aan de bevordering van interculturele competenties. In het strategisch plan van de Universiteit Utrecht worden deze competenties voor docenten, studenten en niet onderwijzend personeel als belangrijke prioriteit benoemd.

Als vervolg op het USO project Interculturele Competenties voor de Universiteit Utrecht (ICUU, 2017-2019) richt deze SIG zich op de bevordering van professionalisering van docenten en betrekt daarbij de ontwikkeling van interculturele competenties van studenten en andere medewerkers. Binnen het ICUU project blijkt deze gezamenlijke aanpak van drie doelgroepen vruchtbaar te werken. Inmiddels lopen er diverse andere projecten in verschillende faculteiten waarin de bevordering van interculturele competenties ook wordt nagestreefd. Deze SIG probeert ervaringen uit te wisselen, persoonlijke ontwikkeling van betrokkenen te bevorderen en waar mogelijk structurele en curriculaire oplossingen onder ogen te zien en mogelijke voorstellen te formuleren voor de implementatie van de bevordering van interculturele competenties op diverse niveaus.

Trekkers: Jan D. ten Thije en Nathalie Veenendaal

Deze SIG is nog niet van gestart gegaan. Klik hier om je aan te melden voor de SIG Interculturele Competenties, dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en geplande bijeenkomsten!

Contact: cat@uu.nl