SIG Community Engaged Learning

Op tal van plaatsen binnen de UU vinden onderwijsactiviteiten plaats waar studenten en docenten samen met maatschappelijke partners en burgers werken aan sociale vraagstukken. We willen in deze SIG een platform voor docenten creëren waar zij ervaringen en best practices kunnen delen over deze vormen van onderwijs, en waar zij nieuwe vormen van Community Engaged Learning kunnen ontwikkelen over de grenzen van opleidingen en faculteiten heen. CEL geeft vorm aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van en in academisch onderwijs, gaat over onderwijs dat theorie verbindt met praktijk, en bereidt studenten voor op een betekenisvolle professionele rol in de samenleving.

Klik hier om je aan te melden voor de SIG Community Engaged Learning!

Heb je inhoudelijke vragen over Community Engaged Learning? Neem dan contact op met Roos van Lin. Heb je vragen over deze Special Interest Group? Dan kun je contact opnemen met Roos, Rebecca Nordquist of cat@uu.nl.

  • Dit zijn de geplande bijeenkomsten voor deze SIG:

    Er zijn momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS

De SIG-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen. Hieronder lichten de leden die de bijeenkomsten van de SIG Community Engaged Learning regelmatig bijwonen kort toe op welke manier zij betrokken zijn bij dit onderwerp.

drs. Tatiana Bruni (T.Bruni@uu.nl)

Tatiana Bruni is als docent verbonden aan University College Utrecht en is samen met collega's geïnteresseerd in het introduceren van CSL binnen UCU.

drs. Frans van Dam (F.W.vanDam@uu.nl)

Frans van Dam doceert verschillende cursus waarin CSL een belangrijke rol speelt. In de bachelorcursus wetenschapscommunicatie ontwerpen studenten in teams een public engagement activiteit. Dat zelfde doen studenten ook in de mastercursus Engaging Scientists with the Public, maar dan individueel en samen met een UU-wetenschapper.

dr. Karin Geuijen (K.Geuijen@uu.nl)

Volgt

ir. Peter Linde (P.Linde@uu.nl)

Peter Linde is als docent werkzaam bij USBO. Zijn vakken sociaal ondernemerschap als uitdaging en Actie, Leren en Impact vormden de bedding van waaruit hij, samen met collega's van verschillende faculteiten en lokale stakeholders in Overvecht, werkte aan het ontwikkelen van het learning lab als leeromgeving. Na vijf jaar in Overvecht kunnen we wijzen op een groot aantal positieve veranderingen zowel in de wijk als in ons onderwijs. 

dr. Brianne McGonigle (B.N.McGonigle@uu.nl)

Brianne McGonigle Leyh is de onderwijscoördinator van het Utrecht Center for Global Challenges, dat een aantal CSL-projecten ondersteunt, waaronder juridische en interdisciplinaire consultancyprojecten op meerdere niveaus (BA en MA).

dr. Gery Nijenhuis (G.Nijenhuis@uu.nl)

Volgt

dr. Rebecca Nordquist (R.E.Nordquist1@uu.nl)

Rebecca Nordquist is de huidige voorzitter van de SIG CEL.

Haza Rahim MSc (H.F.Rahim@uu.nl)

Haza Rahim werkt samen met andere coördinatoren binnen project 'de Bestemming' in het eerste jaar van de studie Psychologie. Dit project verbindt wetenschap met maatschappelijke vraagstukken.

Heleen van Ravenswaaij MSc (H.vanRavenswaaij@uu.nl)

Heleen van Ravenswaaij maakt onderdeel uit van een team dat een UU-breed keuzevak heeft ontwikkeld voor bachelor 3, master, en recent afgestuurde studenten: Co-Challenge.

dr. Gerda van Rossum (G.S.A.T.vanRossum@uu.nl)

Volgt

dr. Maarten van der Smagt (M.J.vanderSmagt@uu.nl)

Community Service Learning is in Maartens ogen één van de manieren om studenten uit hun hun boeken en hun bubbel te laten komen en zich beter te ontwikkelen tot maatschappelijk verantwoordelijke professionals en individuen. Zijn drive is om het onderwijs zo in te richten dat er meer plaats voor dit soort elementen komt.

dr. Jeroen Vermeulen (J.Vermeulen@uu.nl)

Jeroen Vermeulen is onderwijsdirecteur voor de master bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Voor hem staat Community Service Learning voor geëngageerd onderwijs waar studenten, docenten en ‘community’ partners samen maatschappelijke vragen onderzoeken, samen leren en samen werken aan verandering.

drs. Danielle Vlaanderen (D.Vlaanderen@uu.nl)

In de wijk, met de wijk, voor de wijk. Danielle Vlaanderen zet zich in Overvecht en Lombok samen met studenten, wijkpartners en collega’s in om zo samen te komen tot leerervaringen en kenniscreatie, om zo samen positieve impact in de wijk te maken. Het gezamenlijk doen van actieonderzoek en het met elkaar opzetten van sociale ondernemingen in een zo divers mogelijke groepssamenstelling is manier waarop dit wordt bereikt.

Kim Zunderdorp (K.Zunderdorp@uu.nl)

Kim Zunderdorp is als beleidsadviseur onderwijs bij de directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek lid van de programmaraad Community Service Learning. Je kunt bij Kim terecht voor allerlei vragen omtrent de beleidsmatige kant van het programma.