Principal Fellows

Om Senior Fellows ook na afloop van het programma actief te betrekken bij het Centre for Academic Teaching and Learning, kunnen zij benoemd worden tot Principal Fellow. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Een Principal Fellow stelt zich actief kandidaat, neemt initiatieven of kan benaderd worden voor een rol in commissies, SIGs of onderwijsvernieuwingsprojecten van het CAT of van de Universiteit Utrecht in brede zin. Bijvoorbeeld voor de organisatie van de Onderwijsparade, SoTL-conferentie, beoordelingscommissie USO, jury Docentenprijzen of de SIGs van CAT.

Na afronding van het Senior Fellow-programma zijn onderstaande personen benoemd tot Principal Fellow, Centre for Academic Teaching and Learning: