Partners van het CAT

In het Centre for Academic Teaching and Learning werken alle partners samen die zich bezighouden met de ontwikkeling van docenten, innovatie van onderwijs en het delen van kennis over doceren en leren. Elke partner heeft zijn eigen reikwijdte, thuisbasis, expertise en aanpak. In het CAT bundelen zij hun krachten, zodat ze elkaar kunnen aanvullen en versterken. 

Het Centre for Academic Teaching and Learning verwelkomt alle initiatieven die een of meer van de gezamenlijke doelen delen, zowel facultair, universitair of bottom-up vanuit de onderwijsgemeenschap. Het CAT wil zo de gezamenlijke faculteiten en onderwijsgemeenschap vertegenwoordigen in strategische discussies op nationaal en internationaal niveau.


Educate-it

Op een poster staat: Innoveer je onderwijs met Educate-it.

Het UU-brede programma Educate-it ondersteunt docenten om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst en de kwaliteit nog meer te verbeteren. Educate-it helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken en met beschikbare IT-tools studenten te activeren en knelpunten op te lossen die goed onderwijs in de weg staan.

Website Educate-it

Onderwijsadvies & Training

Cursusaanbod Hoger onderwijs O&T

Onderwijsadvies & Training (O&T) ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Als UU-docent of bijvoorbeeld onderwijsdirecteur kun je bij ons terecht voor onderwijskundig advies, training en individuele begeleiding. Zo helpen we docenten om zich verder te ontwikkelen met Start-to-teach-workshops, in BKO-trajecten, Professioneel Consult of bij reflectie op SKO-niveau. Ook zijn we nauw betrokken bij bijvoorbeeld de leergangen Onderwijskundig Leiderschap, Honours Teaching en Interdisciplinair onderwijs. O&T ondersteunt daarnaast bij onderwijsinnovaties; we helpen docenten die hun onderwijs willen innoveren via de Educatieve Middelen Pool (EMP) en begeleiden docenten die onderzoek doen naar hun eigen onderwijs (SoTL). 

Website O&T

Docentencommunity TAUU

De docentencommunity TAUU (Teaching Academy Utrecht University) is een netwerk voor en door docenten van de Universiteit Utrecht. Ons uitgangspunt is: als docent leer je ontzettend veel van elkaars ervaringen en het is ook heel erg leuk. Daarom kun je bij TAUU bloggen, vragen stellen aan elkaar en op die manier ervaringen uitwisselen. 

Website TAUU

Onderwijs voor Professionals

Incompany

Naast bachelor- en masteronderwijs biedt de Universiteit Utrecht ook onderwijs voor professionals aan. Deze onderwijstak richt zich op professionals met academische opleidingsvragen en staat in directe verbinding met het onderzoek en onderwijs van de UU.

Website Onderwijs voor Professionals

Teaching & Learning Lab

Het Teaching & Learning Lab (TLL) is het onderwijslaboratorium aan de Universiteit Utrecht voor docenten, studenten, didactisch onderzoekers en bedrijven. Het is een plek om samen nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, te ontwikkelen en in de onderwijspraktijk te testen. Docenten innoveren hun onderwijs en inspireren collega’s met nieuwe ideeën.

Website Teaching and Learning Lab

UU Honours College

Plakkaat: Proud member of the Utrecht University Honours Community.

Het UU Honours College biedt gemotiveerde studenten de kans om naast hun reguliere opleiding een extra uitdagend en inspirerend onderwijsprogramma te volgen. Dit onderwijs heeft een sterk interdisciplinair karakter. Juist door samen te werken en diverse disciplines aan bod te laten komen ontstaan innovatieve ideeën. Daarnaast biedt het UU Honours College docenten de mogelijkheid zich te bekwamen in het honoursonderwijs.

Website UU Honours College

U-Collaborate in Education

Het programma U-Collaborate in Education (UCE) creëert een efficiënte en effectieve verbinding tussen de verschillende onderdelen van de interne onderwijsorganisatie met externe allianties, netwerken, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het programma UCE levert service aan docenten die hun onderwijs in nauwe samenwerking met externe stakeholders willen organiseren

Website U-Collaborate in Education

USBO advies

USG consultancy

USBO Advies werkt met opdrachtgevers intensief samen aan oplossingen voor complexe vraagstukken in het publieke domein. Kenmerkend voor de aanpak van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is een combinatie van bestuurs- en organisatiewetenschappelijke inzichten, maatschappelijke betrokkenheid, praktische toepasbaarheid en grote toegankelijkheid.

Website USBO advies

Centre for Entrepreneurship

Centre for Entrepreneurship

Het Utrecht University Centre for Entrepreneurship (UtrechtCE) creëert een academische omgeving waarbinnen jij ondernemend kunt zijn.

Website Centre for Entrepreneurship

Freudenthal Instituut

Freudenthal Institute

Bij het Freudenthal Instituut kun je als HO-docent terecht voor begeleiding van onderwijsinnovaties, didactische concepten, publiekscommunicatie en onderwijs.

Website Freudenthal Instituut

Expertisecentrum voor Onderwijs & Opleiding UMC Utrecht

Educational exertisecentre UMC

Bij ons kun je terecht voor onderwijskundige kennis voor opleidingen in de gezondheidszorg. Wij bieden ondersteuning en advies aan opleidingen binnen en buiten het UMC Utrecht.

Website Expertisecentrum

Technologie en Leren (TEL) UMC Utrecht

De afdeling Technologie en Leren (TEL) van het UMC Utrecht adviseert docenten bij het integraal ontwerpen van blended learning en online onderwijs en biedt hiervoor IT-tools aan. TEL ontwikkelt ook zelf producten zoals e-learning modules en kennisclips. TEL faciliteert digitaal toetsen en ondersteunt de organisatie van webinars. Ontwikkelde producten worden in beheer genomen en onderhouden. Voor directe hands-on ondersteuning staat de lokale OnderwijsServicedesk paraat.

Website Technologie en Leren (TEL)

Contact

Als UU-docent bereik je CAT en partners via de gezamenlijke helpdesk Teaching Support. Hier kun je terecht met al je vragen over onderwijs.