Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma is een landelijk stimuleringsprogramma voor onderwijsvernieuwing dat door het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) wordt uitgevoerd. Het stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De Minister van Onderwijs wil hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen door een bijdrage te leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten. Jaarlijks kunnen docenten voorstellen indienen. Het Centre for Academic Teaching and Learning begeleidt docenten bij het opstellen van hun innovatievoorstel.

Het Comeniusprogramma biedt de volgende beurzen aan:

  • Teaching Fellows: €50.000 voor een-jaar-durend project, innovatie op kleine schaal
  • Senior Fellows: €100.000 voor twee-jaar-durend project, innovatie binnen gehele opleiding
  • Leadership Fellows: €500.000 voor drie-jaar-durend-project, innovatie gericht op één of meer faculteiten of gehele instelling

De ‘Fellows’ worden onderling onderscheiden: niet op basis van kwaliteit als docent en onderwijsleider, maar op basis van ervaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs. Om verwarring te voorkomen: ook het Centre for Academic Teaching and Learning kent Fellows, die voorheen ook Teaching Fellows heten. Dit laatste is vormgegeven als een career track naar het hoogleraarschap met accent op onderwijs en heet tegenwoordig het Senior Fellow Programma.

In 2021 kent het Comeniusprogramma vier thema's, te weten 'de eerste 100 dagen van de student', 'werken aan maatschappelijke vraagstukken', 'succesvol afstuderen' en het vrije thema over de gehele breedte van Houdbaar voor de toekomst

Senior Fellow beurs: er kan slechts één Senior Fellowship per faculteit worden voorgedragen. De meeste faculteiten organiseren daarom een interne selectieprocedure. Neem contact op met het hoofd OSZ van je faculteit voor de interne deadlines van je faculteit.

De deadlines van de call voor 2023 zullen hier gedeeld worden, zodra die bekend zijn. Deze worden verwacht in het late voorjaar van 2022.

Meer informatie

Kijk op de site van het NRO voor de thema’s die de NRO jaarlijks kiest voor de voorstellen en andere FAQ’s. Indien je geïnteresseerd bent om een voorstel in te dienen, neem contact op met ons Centre for Academic Teaching and Learning. Het Centre beschikt over een groot netwerk van deskundigen. We denken graag mee hoe je jouw voorstel kan optimaliseren.

Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO)