Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma is een landelijk stimuleringsprogramma voor onderwijsvernieuwing dat door het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) wordt uitgevoerd. Het stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De Minister van Onderwijs wil hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen door een bijdrage te leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten. Jaarlijks kunnen docenten voorstellen indienen. Het Centre for Academic Teaching begeleidt docenten bij het opstellen van hun innovatievoorstel.

Het Comeniusprogramma biedt de volgende beurzen aan:

  • Teaching Fellows: €50.000 voor een-jaar-durend project, innovatie op kleine schaal
  • Senior Fellows: €100.000 voor twee-jaar-durend project, innovatie binnen gehele opleiding
  • Leadership Fellows: €250.000 voor drie-jaar-durend-project, innovatie gericht op één of meer faculteiten of gehele instelling

De ‘Fellows’ worden onderling onderscheiden: niet op basis van kwaliteit als docent en onderwijsleider, maar op basis van ervaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs. Om verwarring te voorkomen: ook het Centre for Academic Teaching kent Fellows, die voorheen ook Teaching Fellows heten. Dit laatste is vormgegeven als een career track naar het hoogleraarschap met accent op onderwijs en heet tegenwoordig het Senior Fellow Programma.

In 2020 kent het Comeniusprogramma vier thema's, te weten inclusief onderwijs, bildung/identiteitsvorming, verbinding met de samenleving en het vrije thema over de gehele breedte van De waarde(n) van Weten

Deadlines ronde 2020
juni 2019

Publicatie call for proposals Comeniusprogramma, inclusief definitieve deadlines

27 & 29 augustus 2019

CAT inloopochtenden voor feedback op voorstellen

augustus 2019

Deadline intentieverklaringen Comeniusprogramma

Deadlines ronde 2020 Teaching Fellows
Eind augustus

Intentieverklaring (14.00 uur)

Eind september

Vooraanmelding (14.00 uur)

Eind november

Uitgewerkte aanvragen (14.00 uur)

Deadlines ronde 2020 Senior Fellows
Begin september

Intentieverklaring (14.00 uur)

Begin oktober

Vooraanmelding (14.00 uur)

Begin december

Uitgewerkte aanvragen (14.00 uur)

jan/feb 2020

Weerwoord Comeniusprogramma

Deadlines ronde 2020 Leadership Fellows
Begin september

Intentieverklaring (14.00 uur)

Begin oktober

Uitgewerkte aanvragen (14.00 uur)

dec 2019 / jan 2020

Weerwoord

eind maart 2020

Interviews

Meer informatie

Kijk op de site van het NRO voor de thema’s die de NRO jaarlijks kiest voor de voorstellen en andere FAQ’s. Indien je geïnteresseerd bent om een voorstel in te dienen, neem contact op met ons Centre for Academic Teaching. Het Centre beschikt over een groot netwerk van deskundigen. We denken graag mee hoe je jouw voorstel kan optimaliseren.