Christel Lutz - Senior Fellow

Docentschap en curriculumontwikkeling

Christel Lutz

Onderwijsprogramma’s moeten zich continu aanpassen aan wat een veranderende maatschappij eist. Dit aanpassen van het curriculum vindt echter meestal nogal top-down en slechts eens in de paar jaar plaats. Een meer dynamische benadering van curriculum ontwikkeling waarin de expertise van alle docenten wordt benut, zou slagvaardigere programma’s van topkwaliteit kunnen opleveren. Om de inrichting van het curriculum terug te geven aan docenten is echter meer nodig dan een organisatorische verandering. Het vraagt om een aanpassing van de manier waarop de ondersteuning van docenten is georganiseerd.

Christel gelooft dat curriculum innovatie en de ondersteuning van docenten (‘faculty development’) idealiter hand in hand gaan. Christel: “Als we docenten ondersteunen om te leren over curriculum ontwikkeling, stellen we hen in staat om meer betrokken te raken bij het onderwijs dat ze bieden.” Om dit te laten slagen, ontwikkelt Christel middelen, trainingen en workshops voor dynamische onderwijs ontwikkeling bij het University College Utrecht en leidt ze onderzoek naar het effect van deze vernieuwing.

Op zoek naar de sweet spot van het onderwijs
Christel Lutz
University College Utrecht

Christel Lutz is een van de eerste Senior Fellows nieuwe stijl van de Universiteit Utrecht. Lees het hele interview met haar over haar project en het programma.