Opzet BKO-leergang

De BKO-leergang Geesteswetenschappen heeft twee startmomenten: September en Februari (Zie Bijeenkomsten BKO-leergang) Na een introductie vindt de eerste bijeenkomst plaats in een subgroep van maximaal 12 deelnemers die komen uit alle vier de departementen en gedurende de leergang bij elkaar zullen blijven. Eén van de senior docenten (Zie Begeleiders BKO-leergang) is de vaste begeleider gedurende de hele leergang.

De eerste bijeenkomst met de eigen groep gaat over professionele ontwikkeling als docent. Tijdens de bijeenkomst behandelen we de vragen: wat voor docent je bent en/of wilt worden, waarin je je gedurende de leergang in wilt ontwikkelen en inventariseren we wat daarvoor nodig is. Het doel van de bijeenkomst is om tot ideeën te komen voor het startportfolio waarin de deelnemer de eigen leerdoelen formuleert en het plan hoe deze leerdoelen te bereiken.

De volgende zes bijeenkomsten gaan over: (1) het geven, (2) toetsen en (3) ontwerpen van onderwijs. De deelnemers volgen eerst een openbare workshop over het thema dat in samenwerking met Onderwijsadvies & Training (https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training) wordt aangeboden. Een maand later komen de subgroepen bijeen, in hun eigen besloten bijeenkomst, en behandelen achtereenvolgens op welke manier zij de kennis en vaardigheden die in de workshop aan bod zijn gekomen, ingezet kunnen worden in het geven, toetsen en ontwerpen van hun onderwijs.

In een afsluitende bijeenkomst komende deelnemers van de leergang samen en presenteren een innovatie, aanpassing of nieuw idee voor het onderwijs waarbij zij betrokken zijn. 

De laatste deadline van het collegejaar voor het indienen van het BKO-portfolio is na de laatste bijeenkomst van de leergang. Alle voorbereidingen, reflecties en ideeën kunnen daarmee onderdeel zijn van het portfolio.