SIG Learning Analytics

Learning analytics kan omschreven worden als het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data over zij die leren en hun context, om zo meer begrip te ontwikkelen over leren en de omgeving waarin dit gebeurt. In deze SIG brengen we mensen samen die learning analytics vanuit verschillende invalshoeken bestuderen, zij het onderzoeksmatig, vanuit de praktijk, of vanuit ondersteuning voor UU ontwikkelingen. 

De SIG Learning Analytics is onderdeel van en wordt georganiseerd door het focusgebied Utrecht Applied Data Science People (UPADS). Betrokkenen bij deze SIG hebben bijgedragen aan projecten als Project Watch MeTHERMOS: TeacHERs MOnitoring their StudentsDieper leren via online peer feedback, en Advice-Me

Trekker: Matthieu Brinkhuis

Klik hier om je aan te melden voor de SIG Learning Analytics!