PWS ondersteuning

Het is soms lastig om specifieke informatie te vinden over het onderwerp voor je profielwerkstuk. De Universiteit Utrecht probeert scholieren daarbij te helpen.

Ondersteuning voor specifieke thema's

  • Is jouw school een partnerschool van U-Talent? Dan kun je misschien een deel van je PWS op de UU doen. 
  • Schrijf je een PWS over Gedrag en Maatschappij?
  • Gaat je PWS over Nederlandse literatuur?

Lees meer over de mogelijkheden.

Vraag stellen

Is de specifieke ondersteuning hierboven niet op jou van toepassing? Dan kun je ons een vraag stellen door dit formulier in te vullen. Overleg voordat je dat doet s.v.p. eerst met je docent/begeleider vanuit je school over de vraag die je wilt stellen: hij/zij is en blijft je eerste aanspreekpunt, ook als je besluit ons te benaderen.

Wat kan je ons vragen?

Het is belangrijk dat je een concrete vraag stelt. Met een toelichting waarom je de vraag stelt, en wat je zelf al hebt gedaan om het antwoord te vinden. Bij veel vragen die we binnenkrijgen stellen we eerst allerlei wedervragen: heb je al met je docent gesproken? Heb je al zelf naar literatuur gezocht? Heb je al gegoogled naar experts? Heb je al kritisch gekeken naar de haalbaarheid van je onderzoek? Probeer deze wedervragen voor te zijn, door ze zelf al te beantwoorden voordat je ons inschakelt. Pas als helder is dat je zelf echt niet verder komt, kunnen wij kijken of we iets voor je kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door een expert te zoeken binnen onze universiteit die je verder kan helpen. We bieden overigens geen garanties dat we je ook daadwerkelijk verder kunnen helpen: we doen ons best, maar soms is het hebben van een netwerk niet voldoende.

Wat kan je ons niet vragen?

  • Of we een geschikt onderwerp/ geschikte onderzoeksvraag voor je weten (het is joúw PWS, we vinden het van belang dat het joúw leer- en ontwikkelproces is)
  • Of je een begeleider toegewezen kunt krijgen vanuit de universiteit (dit is te tijdsintensief)
  • Of je een van onze laboratoria mag gebruiken voor je onderzoek (dit is te kostbaar en te tijdsintensief omdat het ook om begeleiding vraagt)