Een bezoek van onze universiteit aan uw school

Voor een goede aansluiting is het van belang dat het voortgezet onderwijs weet hoe het universitair onderwijs werkt, en andersom. Een van de manieren waarop wij dat willen bereiken is door bij scholen langs te gaan. Een groep medewerkers van onze universiteit (docenten, onderzoekers, onderwijsdirecteuren, studieadviseurs, beleids- en communicatieadviseurs) gaat dan in gesprek met docenten, leerlingen en schoolleiding. 

Ook op uw school?

Vindt u het leuk om onze medewerkers kennis te laten maken met uw school, en uit te wisselen met collega's van de universiteit? Neem dan contact met ons op.

CONTACT

Janneke Hartemink (coördinator aansluiting VO-WO)
aansluitingvowo@uu.nl / 030 253 3224 of 06 55788475