Van dakloos tot duo-onderzoeker

Nienke Boesveldt

Dr. Nienke Boesveldt, Faculteit Sociale Wetenschappen, gebruikt een speciale methode voor haar onderzoek naar daklozen: ze betrekt hen in het verzamelen van data.

Sinds 2015 moeten gemeenten het wonen in voorzieningen terugbrengen en mensen zoveel mogelijk zelfstandig laten wonen (‘ambulantisering’). Tegelijkertijd moeten de budgetten, taken en verantwoordelijkheden over meerdere gemeenten verdeeld worden (‘regionaliseren’).

Nienke is hoofdonderzoeker van een team dat onderzoekt hoe cliënten in verschillende regio’s deze ontwikkeling waarderen. Dat gebeurt op een bijzondere manier: ervaringsdeskundigen helpen masterstudenten en studentassistenten met het interviewen van de cliënten van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Waarom heb je gekozen voor deze manier van data verzamelen?

“De ervaringsdeskundigen weten wat het is om te zijn aangewezen op Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen. Dit zorgt voor vertrouwen en meer begrip tijdens het interviewen. Tijdens trainingen voorafgaand aan de interviews, hoorden de ervaringsdeskundigen meer over het onderzoek en leerden ze interviewtechnieken. Op hun beurt leerden zij ons tijdens de trainingen over hun ervaringen met Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Daarnaast is het werken met de studenten ontzettend leuk; zij zitten over een paar jaar in dit veld.”

Waren er zaken waar jullie tegenaan liepen tijdens het verzamelen van de data?

“Ik heb bij een gemeente gewerkt. Ik heb dus ervaring met cliëntparticipatie en wist aan welke voorwaarden we moesten voldoen. Toch was het soms hard trekken. Zo wilde ik reiskosten voor de ervaringsdeskundigen omdat die vaak van de bijstand moeten rondkomen, maar dat bleek lastig te regelen via de universiteit. Met de ervaringsdeskundigen hebben we nooit problemen gehad; we betrekken ze overal bij en investeren in community-building door het organiseren van evenementen.”

Welke tips heb je voor een collega-onderzoeker die burgers wil betrekken bij het verzamelen van data voor wetenschappelijk onderzoek?

“Het helpt enorm als je het veld snapt. Dan weet je aan welke voorwaarden moet worden voldaan, wat wel en niet kan worden gevraagd van de burgers - in dit geval de ervaringsdeskundigen -, en hoe je ervoor zorgt dat ze zich volledig betrokken voelen. Investeer in trainingen en koppel onderzoekers aan de burgers zodat ze van elkaar kunnen leren. Daarnaast: je bent zelf ook burger, dus wat vind je zelf fijn of vanzelfsprekend? Houd dat altijd in je achterhoofd.”

Wil je meer weten over het onderzoek van Nienke Boesveldt naar de ambulantisering en regionalisering uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen? Lees hier een artikel over haar onderzoek