Zwaartekrachtprogramma MCEC officieel van start

Bundeling van krachten op gebied van katalyse

In aanwezigheid van NWO-voorzitter prof.dr. Jos Engelen en dr. Lieteke van Vucht Tijssen, voorzitter van de commissie programma Zwaartekracht, is op 5 november het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion (MCEC) in Utrecht officieel van start gegaan met een kick-off symposium. Het MCEC brengt de kennis rondom katalyse samen van de Universiteit Utrecht (penvoerder), de TU Eindhoven en de Universiteit Twente. Met een subsidie van 31,9 miljoen euro uit het NWO Zwaartekrachtprogramma wil het Center een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van zeer efficiënte katalyseprocessen voor verschillende energie- en materiaalbronnen, zoals fossiele brandstoffen, biomassa en zonne-energie.

Het MCEC is een bundeling van krachten van chemici, natuurkundigen en ingenieurs om productieprocessen voor het maken van brandstoffen en chemische bouwstenen radicaal te veranderen. Centraal in het onderzoek staat het ontwikkelen van nieuwe en het perfectioneren van bestaande katalyseprocessen.

Van atoom tot reactor

In het MCEC wordt hiervoor onderzoek op alle relevante schaalniveaus samengebracht: vanaf het atomaire niveau tot het niveau van de daadwerkelijke reactor waarin de katalyse plaatsvindt. Prof.dr.ir. Bert Weckhuysen, hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van het MCEC: “Katalyse is een interdisciplinaire wetenschap. Het samenbrengen van wetenschappers met verschillende achtergronden brengt volop kansen voor nieuwe wetenschappelijke doorbraken.”

Universiteit Utrecht en duurzaamheid

Binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen. Kijk ook op: http://www.uu.nl/duurzaamheid

Meer informatie