1 augustus 2017

Geitenhouderij

‘Zonder toekomstvisie word je buitenspel gezet’

Voor de geitenhouderijsector is het belangrijk om een brede visie te hebben op de toekomst en daarmee antwoorden op vragen van andere partijen. Dat zegt Franck Meijboom die als universitair hoofddocent verbonden is aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en werkzaam is bij het Ethiek Instituut van dezelfde universiteit. "Zonder een goede visie word je op de langere termijn buitenspel gezet."

Franck Meijboom

Het liefst wil je als sector misschien een ethisch verantwoorde geitenhouderij. "Een ethisch verantwoorde geitenhouderij is een geitenhouderij waarin recht wordt gedaan aan alle onderdelen die waardevol zijn", vertelt Franck Meijboom. "Het gaat dan om dierenwelzijn, diergezondheid, een goed inkomen voor de geitenhouder, volksgezondheid, milieu en andere duurzaamheidscriteria. Bij een 100 procent score voor alles en iedereen heb je echt een ethisch verantwoorde veehouderij. Maar er zijn in de huidige geitenhouderij (en andere veesectoren) altijd spanningsvelden, bijvoorbeeld tussen dierenwelzijn en volksgezondheid in het geval van antibioticagebruik, of tussen wat een veehouder wil voor zijn dieren en wat economisch haalbaar is. De situatie is nooit ideaal. Dat betekent niet dat het helemaal fout, moreel abject is. Maar helemaal goed is het ook niet, het is niet optimaal.

Het hangt er ook van af hoe je tegen veehouderij aankijkt. Sommige dierenrechtenorganisaties vinden het houden van dieren voor de welvaart van mensen altijd fout: boeren ontnemen dieren hun vrijheid, zeggen zij. Maar de meeste mensen vinden de veehouderij acceptabel binnen de (wettelijke) grenzen die worden gesteld. We zeggen met z'n 'allen' ja tegen het houden van dieren in een marktcontext. Maar dieren zijn niet zomaar dingen, er moet wel goed voor worden gezorgd."

Het volledige artikel is verschenen in Geitenhouderij, augustus 2017