20 februari 2017

Zijn de voorstellen uit verkiezingsprogramma’s over inkrimping veestapel juridisch houdbaar?

Koeien die drinken in de sloot

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben Julian Kevelam, Frank Groothuijse, Berthy van den Broek en Marleen van Rijswick van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) van de Universiteit Utrecht een quickscan uitgevoerd naar de juridische uitvoerbaarheid van de inkrimping van de veestapel.

Krimpopties in verkiezingsprogramma’s

Er worden door politieke partijen verschillende krimpopties voorgesteld in hun verkiezingsprogramma’s in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het PBL biedt politieke partijen de mogelijkheid aan om de maatregelen uit hun verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op structurele effecten op de leefomgeving.

Partijen hebben daartoe een concreet maatregelenpakket aangeleverd dat het PBL heeft geanalyseerd op leefomgevingseffecten voor enkele indicatoren zoals ammoniakemissie, broeikasgassen en biodiversiteit. Partijen doen onder andere voorstellen rond het afromen van fosfaat- en dierrechten (waardoor de omvang van de veestapel krimpt) in uiteenlopende varianten. Het PBL heeft het UCWOSL verzocht om de juridische uitvoerbaarheid van deze voorstellen bij wijze van quick scan te beoordelen. 

Rapport analyse omgevingseffecten

De resultaten van de quickscan zijn betrokken bij het op 16 februari 2017 door het PBL uitgebrachte rapport ‘Analyse leefomgevingseffecten. Verkiezingsprogramma’s 2017-2021. VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij. Effecten op Mobiliteit & Bereikbaarheid, Landbouw & Natuur en Energie & Klimaat, Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving, 16 februari 2017'. Download dit rapport (pdf) van de PBL-website.

Quickscan

Download het onderzoek van UCWOSL: Quick scan juridische uitvoerbaarheid inkrimping veestapel (pdf).