1 augustus 2018

De laureaten krijgen iedere anderhalf miljoen euro

Zeven ERC Starting Grants voor Utrechtse onderzoekers

Zeven Utrechtse onderzoekers krijgen dit jaar een ERC Starting Grant van anderhalf miljoen euro. Deze Europese beurs voor vijf jaar wordt toegekend aan veelbelovende onderzoekers die bewezen hebben dat ze onafhankelijke onderzoekersleiders kunnen worden.

De faculteit Geowetenschappen krijgt maar liefst drie ERC’s dit jaar: Peter Bijl, Simon Scheider en Giuseppe Feola deden alle drie een succesvolle aanvraag. Ook bij het UMC Utrecht zitten drie laureaten, te weten: Frank Meye, Maeike Zijlmans en Hugo Snippert. Bij de faculteit Bètawetenschappen krijgt Robert de Vries een ERC Starting Grant.

Peter Bijl – Invloed van oceaancondities op de Antarctische ijskap in het verleden

Aardwetenschapper Peter Bijl gaat onderzoeken wat de rol is van de oceaancondities bij de veranderende grootte van de Antarctische ijskap in warme perioden in het verleden. Met deze kennis kan het smelten van ijspakken in de toekomst nauwkeuriger voorspeld worden. Nu kunnen nog geen goede voorspellingen worden gemaakt van het smelten van het ijs op tijdsschalen van eeuwen of langer. Bijl wil dat verbeteren door te kijken naar twee warme periodes in het verleden die vergelijkbaar zijn met het klimaat dat in de toekomst verwacht wordt.

Giuseppe Feola – 'Unmaking’ kapitalisme in transformaties naar duurzaamheid

Radicale initiatieven van het middenveld kunnen bijdragen aan de maatschappelijke transformatie in richting van een duurzame maatschappij. Socioloog Giuseppe Feola zal een nieuwe interdisciplinaire theorie toepassen om te verklaren wanneer en hoe deze initiatieven bijdragen aan de “unmaking” van milieuonvriendelijke instituties en praktijken die diep ingeworteld zijn in kapitalistische samenlevingen. Hij gaat zich voor dit project specifiek richten op enkele initiatieven binnen de agrocultuur in Duitsland en Italië.

Simon Scheider

Simon Scheider – Nieuwe methode voor geo-analytisch onderzoek

In tijden van big data is geografische informatie essentieel geworden voor datawetenschappers uit allerlei disciplines. Tegenwoordig zijn er echter zoveel verschillende databronnen dat het vrijwel onmogelijk is om alle tools die de data zo volledig mogelijk kunnen analyseren te kennen en te beheersen. Hierdoor wordt de academische gemeenschap op dit gebied steeds verder verdeeld in specialismes. Simon Scheider gaat met zijn ERC een nieuwe theorie ontwikkelen die dit probleem moet oplossen.

Robert de Vries – Beter vaccins voor griepvirussen

Farmaceutisch onderzoeker Robert de Vries gaat zijn starting grant van 1,5 miljoen euro gebruiken om te onderzoeken welke suikermoleculen functionele receptoren zijn voor griepvirussen, met als doel om betere vaccins te ontwikkelen.

Hugo Snippert

Hugo Snippert – De communicatie tussen kankerstamcellen en naburige tumorceltypen

Stamcelonderzoeker Hugo Snippert van het UMC Utrecht wil met zijn ERC de communicatie tussen en kankerstamcellen en naburige tumorceltypen in kaart te brengen. Hierbij combineert hij het kweken van humane minidarmpjes en darmtumoren met cutting edge microscopie. Hierdoor kunnen Snippert en zijn groep de verschillende celtypen, het celgedrag en onderlinge communicatie real-time bestuderen. Meer kennis op dit vlak zal uiteindelijk leiden tot effectievere kankerbehandelingen.

Frank Meye

Frank Meye – Het verminderen van stressgerelateerde eetbuien

Bij sommige patiënten met een eetstoornis kan stress leiden tot vraatzuchtige eetbuien (het zogeheten binge eating) – hetgeen weer leidt tot extra stress en mogelijk tot weer nieuwe eetbuien. Frank Meye van het UMC Utrecht gaat onderzoeken hoe zulk eetgedrag neurobiologisch veroorzaakt wordt – een belangrijke stap in het begrijpen (en voorkomen) van dit fenomeen.

Foto Maeike Zijlmans

Maeike Zijlmans – Het verbeteren van hersenchirurgie bij epilepsie

Epileptische aanvallen kunnen voorkomen worden met een hersenoperatie. Maar zulke ingrepen zijn zeer complex en vaak onsuccesvol. Neuroloog Maeike Zijlmans van het UMC Utrecht wil deze behandeling gaan verbeteren door de kern van epilepsie in het brein aan te wijzen, en meer onderzoek te doen naar het effect van de behandeling op normaal functioneren van het brein.