9 januari 2018

Dynamics of Youth gaat naar Brussel

Zet ‘Resilient Youth!’ op de Europese agenda

Dynamics of Youth begint het nieuwe jaar met een nieuw streven: Europese kinderen en jongeren kracht geven. Hoe? Door ‘Resilient Youth!’ (veerkrachtige jeugd) op de Europese agenda te zetten. Ons doel: antwoorden en oplossingen vinden voor de bedreigingen waarmee onze jeugd wordt geconfronteerd. Dit kunnen we niet alleen. Als we de krachten van wetenschappers, organisaties uit verschillende sectoren en Europese jongeren bundelen, hebben we pas echt impact. Kunnen we rekenen op uw steun?

Drie vriendinnen
Foto: Ed van Rijswijk

Voorbij Horizon 2020

In Brussel wordt nu het volgende ‘Framework Programme for Research and Innovation’, de follow-up van Horizon 2020, ontworpen. Dynamics of Youth wil dat ‘Resilient Youth!’ één van de kernpunten wordt in dit programma.

Waarom het loont om te investeren in ‘Resilient Youth!’

Ons position paper legt in detail uit waarom het loont om te investeren in Resilient Youth. De belangrijkste boodschappen zijn:

  • ‘Resilient Youth!’ moet een maatschappelijke uitdaging of missie worden van het nieuwe ‘Framework Programma 9 for Research and Innovation’ (FP9).
  • Voor een nuttige bijdrage aan een gezonde, inclusieve, veilige samenleving voor toekomstige generaties, hebben we een geïntegreerde, sector overschrijdende aanpak nodig.
  • Er zijn empirisch onderbouwde reacties, interventies en preventiestrategieën nodig om maatschappelijke uitdagingen op te lossen.
  • Stimuleer, waar passend, de participatie van kinderen en jongeren in FP9-projecten.

Steun ons initiatief!

Wil uw organisatie -net als Dynamics of Youth- van ‘Resilient Youth!’ een speerpunt maken op de Europese agenda? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar onze liaison officer Diederik van Iwaarden.

Deze organisaties steunen het ‘Resilient Youth!’ position paper al

Dynamics of Youth

Dynamics of Youth is een van de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht. Dynamics of Youth verbindt excellent kinder- en jeugdonderzoek uit alle zeven faculteiten, en zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen, die zich succesvol kunnen handhaven in een snel veranderende omgeving?

Wat is Dynamics of Youth?
Elevator Pitch: Wat is Dynamics of Youth?