23 oktober 2018

Zesde editie MOOC Human Rights for Open Societies begint op 5 november

This course was developed by Antoine Buyse, Janneke Gerards and Paulien de Morree of Utrecht Law School
Hoogleraren Janneke Gerards (fundamentele rechten) en Antoine Buyse (mensenrechten).

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht biedt vanaf 5 november opnieuw de succesvolle MOOC (Massive OIine Open Course) Human Rights for Open Societies aan op het online platform Coursera. De volledige titel van de cursus is Human Rights for Open Societies. An introduction into the European Convention on Human Rights 

Deze Engelstalige cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bescherming van mensenrechten en het idee van open samenlevingen. Er is geen specifieke achtergrondkennis nodig, hoewel enige basiskennis van het recht wel nuttig kan zijn.

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Mensenrechten staan op veel plaatsen ter wereld onder druk. Vreedzame protesten worden met geweld de kop ingedrukt. Er wordt gesjoemeld bij verkiezingen. En minderheden worden buitengesloten. Dit alles bedreigt het ideaal van een open samenleving waarin iedereen zich vrij kan ontplooien en op gelijke voet kan deelnemen. Een solide bescherming van de mensenrechten is nodig om een open samenleving te laten bestaan en te laten floreren. Maar het is vaak een zware strijd om naar dat ideaal toe te werken.

Hoogleraren Antoine Buyse (mensenrechten) en Janneke Gerards (fundamentele rechten) geven samen met Dr Paulien de Morree een introductie op één van 's werelds meest ingewikkelde mensenrechtensystemen: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit internationale verdrag is één van de meest succesvolle instrumenten om de menselijke waardigheid te beschermen en het is cruciaal voor het bereiken van een open samenleving. In deze cursus zul je ontdekken wat dit verdrag inhoudt en hoe het de mensenrechten en het idee van een open samenleving in Europa wil bevorderen.

Video Trailer. De volgende cursus start op 5 november 2018