Zes Utrechtse hoogleraren toegetreden tot de KHMW

Oudste ‘Geleerde Genootschap’ in Nederland

Vijf hoogleraren van de Universiteit Utrecht en één verbonden aan het UMC Utrecht zijn benoemd tot nieuwe leden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Als leden van de KHMW zijn zij, samen met circa 550 andere wetenschappers, verantwoordelijk voor het organiseren van wetenschappelijke activiteiten die de afstand tussen de burger en wetenschap verkleinen. 

De KHMW is het oudste ‘Geleerde Genootschap’ in Nederland. Sinds 1752 houdt het genootschap zich bezig met het bevorderen van de wetenschap door een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Ieder jaar worden er in februari nieuwe leden benoemd. Dit jaar treden Antal van den Bosch, Maarten Kleinhans, Albert Meijer, Corné Pieterse, Wendy Schrama en Jim van Os toe.

Wat betekent de benoeming voor de nieuwe leden?

Prof. dr. Antal van den Bosch. Foto: Dirk Gillissen
Prof. dr. Antal van den Bosch

Antal van den Bosch (faculteit Geesteswetenschappen): “Deze benoeming is een aanmoediging om me te blijven verbinden aan maatschappelijke toepassingen. Voor mijn vakgebied betekent het de kans om nog meer toepassingen van mijn vak, kunstmatige intelligentie, te vinden. Anders dan de ‘big tech’-oplossingen biedt academisch onderzoek openheid en verantwoorde ontwikkeling van AI.”

Prof. dr. Maarten Kleinhans

Maarten Kleinhans (faculteit Geowetenschappen): “Al acht jaar lang organiseer ik de Christiaan Bruningslezing, die wetenschap met samenleving verbindt zoals Brunings, de eerste directeur van Rijkswaterstaat, dat ook deed. Brunings was aan het einde van de 18e eeuw lid van de KHMW, en nou mag ik ook op deze wijze in zijn voetsporen treden. Ik hoop dat zijn geest daar nog rondwaardt want ik heb nog wel een paar vragen.”

Prof. dr. Albert Meijer

Albert Meijer (faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie): “De KHMW is een 250 jaar oud genootschap met een rijke geschiedenis. Zelf vind ik het waardevol omdat de KHMW de nadruk legt op de verbinding tussen wetenschap en samenleving. Deze verbinding speelt een belangrijke rol in mijn werk en de KHMW biedt mogelijkheden om dit verder uit te bouwen. Verder heeft de KHMW een reeks prijzen voor (jonge) wetenschappers die bedoeld zijn om creatief en waardevol onderzoek te stimuleren. Ik vind het eervol om een rol te kunnen spelen in de toekenning van deze prijzen die bijdragen aan het stimuleren van wetenschap met waarde voor de samenleving.”

Prof. dr. ir. Corné Pieterse

Corné Pieterse (faculteit Bètawetenschappen): “Geweldig dat ik in navolging van mijn wetenschappelijke voorouder Johanna Westerdijk als Utrechtse fytopatholoog verkozen ben om lid te worden van het oudste “Geleerde Genootschap” van Nederland. Binnen de KHMW komen wetenschap en maatschappij samen. Ik kijk er naar uit om daar aan deel te nemen.”

Prof. mr. Wendy Schrama

Wendy Schrama (faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie): “Ik vind het bijzonder eervol om voorgedragen en benoemd te zijn als lid van de KHMW. Ik hoop de komende jaren bij te kunnen dragen aan het doel van de KHMW. Bruggen bouwen tussen wetenschap en maatschappij is altijd van belang. Zeker in een tijd waarin de grens tussen feit en mening niet zonder meer helder is, is de betekenis van het dichterbij elkaar brengen van wetenschap en maatschappij groot. Ik kijk ernaar uit om bijvoorbeeld jurylid te zijn voor een van de vele prijzen waarvoor de KHMW onafhankelijke juryleden levert.”

Prof.dr. Jim van Os

Jim van Os (UMC Utrecht): “Als je peers je een lidmaatschap waardig achten van een zo illuster historisch-wetenschappelijk gezelschap ben je even stil - en dankbaar voor alle samenwerking over de jaren met dierbare collega's. Wetenschap is samenwerking in de breedste zin.”