4 mei 2012

Zes GW-masterprogramma’s op 1 in Keuzegids Masters 2012

In de Keuzegids Masters 2012 worden zes masterprogramma’s van onze faculteit als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten.

Het gaat om de volgende programma’s (tussen haakjes de categorie waarin ze beoordeeld zijn):

  • Dutch Language and Literature (Research Masters Neerlandistiek)
  • Een gedeelde eerste plaats voor Medieval Studies; History: Cities, States & Citizenship; en Middeleeuwse studies (Geschiedenis)
  • Conflict Studies (Internationale betrekkingen)
  • Musicology (Muziek, theater en literatuur)

De Keuzegids maakt de kanttekening dat diverse masters inmiddels niet meer bestaan in de vorm waarin ze zijn beoordeeld, als gevolg van herindelingen. Zo is de research master Medieval Studies in 2011 opgegaan in Ancient, Medieval and Renaissance Studies, bestaat de Nederlandstalige master Middeleeuwse studies niet meer en heet de master History: Cities, States & Citizenship sinds 2011 History. Omdat de programma’s in hun nieuwe vorm nog niet beoordeeld zijn, publiceert de Keuzegids toch de scores gebaseerd op gegevens uit 2010 en 2011, omdat die een indruk geven van de kwaliteit.

Nog twee toppers met GW-aandeel

Behalve de genoemde programma’s eindigden er ook twee op de eerste plaats waarin de faculteit Geesteswetenschappen participeert: Latin American and Caribbean Studies (aangeboden door de faculteit Sociale Wetenschappen) en History and Philosophy of Science (aangeboden door de faculteit Bètawetenschappen).

Positieve oordelen over GW-masters

“Bij geschiedenis zit je in Utrecht altijd wel goed”, stelt de Keuzegids (pag. 57). Het positieve oordeel over Musicology en Theaterwetenschap, die in de categorie Muziek, theater en literatuur op de tweede plaats eindigde, wordt als volgt toegelicht: “Bij de onderzoeksmaster musicology van de UU zijn studenten lovend over hun docenten, hoe de studielast over het tweejarige programma is verdeeld en dat de communicatie met de opleiding vlot en efficiënt verloopt. Ook de master theaterwetenschap wordt gecomplimenteerd met het docententeam” (pag. 67).

Keuzegids 2012

De Keuzegids Masters wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is bedoeld voor studenten en studiedecanen die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies. De Keuzegids is samengesteld op basis van studentenoordelen, cijfers over het contact met docenten en slagingspercentages, en visitatierapporten.