Laureaten ontvangen ieder 1,5 miljoen euro.

Zes ERC Starting Grants voor Utrechtse onderzoekers

Zes Utrechtse onderzoekers krijgen dit jaar een ERC (European Research Council) Starting Grant van anderhalf miljoen euro. Deze Europese beurs voor vijf jaar wordt toegekend aan veelbelovende onderzoekers die bewezen hebben dat ze onafhankelijke onderzoekersleiders kunnen worden.

In totaal ontvangen 42 onderzoekers in Nederland dit jaar de ERC Starting Grant, waarvan er zes naar de Universiteit Utrecht gaan. Hiervan gaat de helft naar de faculteit Geowetenschappen: hier ontvangen drie onderzoekers de beurs. Van de overige drie ERC Starting grants gaan er twee naar de faculteit Bètawetenschappen, en één naar het UMC Utrecht. 

De laureaten

Ginny Farias Galdames, Bètawetenschappen, Uncovering the machinery for the sorting of newly synthesized proteins into the axon

Met deze ERC Starting Grant, onderzoeken we hoe een gezonde verdeling van eiwitten in de hersencellen eruit ziet, om zo eerder neurodegeneratieve ziekten sneller tesignaleren.

In onze hersencellen is de verdeling en juiste sortering van eiwitten in het verschillende compartimenten cruciaal voor de ontwikkeling en functie van onze zenuwcellen. Een verkeerde sortering van proteïnen is een kenmerk van verschillende neurodegeneratieve ziekten (degeneratie en/of afsterven van de zenuwcellen). Met hun ERC starting grant gaan de onderzoekers op innovatieve wijze in beeld brengen hoe de gezonde sortering van proteïnen eruit ziet. Op die manier willen ze een beter beeld krijgen van hoe dit proces gaat – en zo neurodegeneratieve ziekten sneller signaleren.

Gijs Heuts, Bètawetenschappen, Chromatic homotopy theory of spaces

In ons onderzoek kijken wij naar hoe geometrische 'ruimtes' zijn opgebouwd, en hopen zo homotopietheorie naar een nieuw niveau te tillen

Homotopietheorie is de wiskundige studie van 'ruimten' -- meetkundige vormen van mogelijk hoge dimensie -- en de wijze waarop die gebogen en vervormd kunnen worden. Dit onderzoek betreft een manier om zo'n ruimte op te breken in stukken van een bepaalde 'frequentie', net zoals een prisma een witte lichtstraal breekt in de kleuren waaruit die bestaat. We introduceren nieuwe algebraïsche methoden om die stukken te bestuderen en begrijpen. Daarbij onderzoeken we hoe die weer bij elkaar gevoegd kunnen worden om de originele ruimte te reconstrueren. Onze nieuwe benadering heeft als doel problemen te kraken die hiervoor buiten bereik lagen en nieuwe richtingen voor verder onderzoek te openen.

Rakhyun E. Kim, Geowetenschappen, Problem-Shifting between International Environmental Treaty Regimes: Causes, Consequences, and Solutions

 

Dit project biedt innovatieve bestuurlijke oplossingen die ervoor zorgen dat onze wereldwijde milieu-inspanningen bijdragen tot een netto positief effect.

De wereldwijde inspanningen om het milieuprobleem op te lossen, creëren ook nieuwe problemen. Met meer dan 800 actieve milieuverdragen is de omvang en complexiteit van het verschuiven van milieuproblemen ernstig, en zal naar verwachting toenemen. Dit project gaat in op waarom probleemverschuivingen plaatsvinden tussen verdragen, en onderzoekt systemische effecten via een nieuwe methode. Daarnaast biedt het project innovatieve bestuurlijke oplossingen die ervoor zorgen dat onze wereldwijde milieu-inspanningen bijdragen tot een netto positief effect.

James Patterson, Geowetenschappen, Climate Backlash: Contentious Reactions to Policy Action

Waarom accepteren samenlevingen soms kostbare klimaatacties voor het grotere belang, terwijl ze op andere momenten die acties tegenwerken en verwerpen?

De groeiende vraag naar ambitieuze maatregelen op het gebied van klimaatverandering vormt een uitdaging voor bestuursorganen, omdat dergelijke maatregelen backlash kunnen veroorzaken. Waarom accepteren samenlevingen soms kostbare klimaatacties voor het grotere belang, terwijl ze op andere momenten die acties tegenwerken en verwerpen? Dit project bestudeert reacties op klimaatbeleid door casussen van geavanceerde industrielanden te onderzoeken. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren om interdisciplinaire, dynamische vraagstukken over controversiële beleidskwesties aan te pakken.

Yanliu Lin, Geowetenschappen, Collaborative Planning in China: Authoritarian Institutions, New Media, Power Relations, and Public Spheres

In dit ERC project wil ik de samenwerkingsplanning in China onderzoeken en identificeren waar uitdagingen liggen

Om belangenconflicten bij stadsvernieuwing en milieubeheer aan te pakken, is in China onlangs een samenwerkingsplanning ontstaan. Het internet is een invloedrijk platform dat mogelijkheden biedt voor interacties tussen burgers en overheden. In dit ERC project gaat Lin de samenwerkingsplanning in China onderzoeken en identificeren waar uitdagingen liggen. Bijvoorbeeld in aannames over instituten, machtsverhoudingen, en publieke sferen. De samenwerkingsplanning kan hierdoor opnieuw worden geconceptualiseerd, om deze in autoritaire contexten te passen.

Riccardo Levato, UMC Utrecht, Volumetric light-driven bioprinting capturing complex physiological shape, size and function in artificial tissues and organoids

Met deze ERC Starting Grant, wil ik een een 3D-printer ontwikkelen die binnen enkele minuten een deel van het menselijk lichaam kan namaken, inclusief levende cellen.

Een klassieke 3D-printer is als een banketbakker die laagje na laagje een taart opmaakt. Na uren laagjes stapelen staat daar het resultaat: van schaakstuk tot Domtorentje. Wetenschappers proberen deze klassieke laagjesmethode al jaren een medische toepassing te geven door protheses of zelfs hele organen te printen. Maar hoewel 3D-printers intussen overweg kunnen met lichaamsvriendelijke, flexibele materialen die levende cellen bevatten, blijft het laagjesprincipe – net zoals het opmaken van een slagroomtaart – een tijdrovend proces. Riccardo Levato gaat met zijn ERC Starting Grant een een 3D-printer ontwikkelen die binnen enkele minuten een deel van het menselijk lichaam kan namaken, inclusief levende cellen. Daarmee wordt het mogelijk om individuele modellen van delen van een patiënt te maken, om bijvoorbeeld buiten het lichaam geneesmiddelen te kunnen testen.

Meer informatie
European Research Council