16 april 2019

Zes Comenius beurzen toegekend aan Utrechtse onderwijsinnovaties

Innovatie

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) reikt jaarlijks namens het ministerie van OCW Comeniusbeurzen uit aan docenten om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Deze beurzen voor onderwijsinnovaties zijn geïnspireerd op de bekende Veni, Vidi, Vici beurzen voor onderzoek. Dit jaar hebben zes Utrechtse docenten een beurs in de wacht gesleept: drie keer een Teaching Fellow beurs en drie keer een Senior Fellow beurs. Een fantastische prestatie en een belangrijke impuls om het academische onderwijs verder te ontwikkelen.

Teaching Fellow beurs

Teaching Fellows ontvangen voor hun project elk € 50.000. Het gaat hier om voorstellen voor de duur van één jaar gericht op innovatie binnen een cursus of onderwijsonderdeel. De volgende drie projectvoorstellen van docenten van onze universiteit zijn gehonoreerd:

1. Ontwikkelen van een interdisciplinaire biomedische bachelor laboratorium cursus in  synergie met gezondheidszorg. Teaching Fellow: Niels Bovenschen

Studenten leren beter als ze hun kennis direct kunnen toepassen in een maatschappelijke of wetenschappelijke context. Translational Medicine is de (bio)medische wetenschap die zich bezighoudt met de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de patiënt en omgekeerd. Dit vereist een wisselwerking tussen biomedische wetenschappers, artsen, clinician-scientists en patiënten. Om deze samenwerking te realiseren, ontwikkelt de Faculteit Geneeskunde voor bachelorstudenten een curriculaire interdisciplinaire biomedische laboratorium keuzecursus, in een didactisch framewerk van op onderzoek gebaseerd leren.

2. Synchrony. An embodied approach to developing intercultural competence. Teaching Fellow: Tom Frijns

In tegenstelling tot traditionele cognitieve benaderingen ontwikkelt de UU een trainingsmodule met behulp van een strategie, die de interculturele competentie van studenten vergroot. Daarbij wordt een inclusief en coöperatief klaslokaalklimaat gecreëerd. De module bevordert 21ste-eeuwse vaardigheden als interculturele communicatie en samenwerking, en leerprestaties in het algemeen van de internationale masterstudenten Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie.

3. The Da Vinci Project. Towards an active learning-by-doing approach to train a new generation of true connectors in the field of sustainability. Teaching Fellow: Bert Weckhuysen

Duurzame ontwikkeling en het streven naar circulaire economieën vereisen een samenwerking van maatschappij, wetenschap en technologie. Academisch onderwijs moet een nieuwe generatie transdisciplinaire professionals opleiden, die in staat zijn om – met belanghebbenden – innovatieve oplossingen te creëren. Het Da Vinci-project daagt derdejaars bachelorstudenten uit om – via leren door te doen – de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines te overschrijden.

Senior Fellowbeurs

Senior Fellows ontvangen voor hun project elk € 100.000. Het gaat om voorstellen voor de duur van twee jaar gericht op innovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel deel van de instelling. De volgende drie projectvoorstellen van docenten van onze universiteit zijn gehonoreerd:

1. Encounters in the Field. A playful approach to the development of intercultural competences. Senior Fellow: Gery Nijenhuis

Doel van dit project is om de interculturele competenties van studenten te verbeteren. Een van de in te zetten middelen is een interactieve app met cases die veldwerksituaties representeren, en de ontwikkeling van opdrachten die daar bij horen. Docenten kunnen studenten begeleiden bij hun discussies en reflecties in de internationale klassen, voor, tijdens en na veldwerk. De inhoud van de app is gebaseerd op real-life cases van studenten die in voorgaande jaren veldwerk deden.

2. Interprofessional Feedback in Health Professions Education. Senior Fellow: Tineke Westerveld

Implementatie van interprofessioneel onderwijs, waarin ‘studenten van twee of meer verschillende beroepen leren van, met en over elkaar om de samenwerking en kwaliteit van zorg te verbeteren’ blijft achter. De ontwikkeling van een training in interprofessionele feedback voor studenten geneeskunde en verpleegkunde, moet soelaas bieden. De feedbacktraining leidt tot een persoonlijk interprofessioneel leerdoel voor studenten om aan te werken tijdens klinische stages. Het bevordert uiteindelijk samenwerking tussen toekomstige zorgprofessionals.

3. Ontwikkeling en implementatie van een leerlijn Interdisciplinariteit bij bachelors & masters. Interdisciplinair leren denken en werken voor biologen. Senior Fellow: Fred Wiegant

De Universiteit Utrecht ontwikkelt een leerlijn Interdisciplinair leren denken en werken, bestaande uit opdrachten, werkvormen en gerichte reflecties. De innovatieve leerlijn is gebaseerd op good practices, op de ervaringen van onderzoekers in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, en op de ervaringen van masterstudenten in het interdisciplinair werkveld. Het heeft als doel om studenten goed voor te bereiden op de dynamische multi- en interdisciplinaire werkomgeving.

Comeniusnetwerk

De Fellows worden tevens lid van het Comeniusnetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Dit landelijke netwerk bestaat uit alle docenten die een beurs hebben ontvangen uit het Comeniusprogramma, als ook de genomineerden voor de ISO Docentenprijs. Het netwerk is een ontmoetingsplaats waar onderwijsvernieuwers ervaringen en ideeën uitwisselen. De Utrechtse leden zijn hier te vinden.

De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Meer aanvragen

In totaal werden dit jaar door het NRO 38 Teaching Fellow beurzen en 23 Senior Fellow beurzen toegekend. De NRO biedt ook beurzen voor Leadership Fellows, van elk € 250.000. De beurzen daarvoor gingen dit jaar naar de universiteiten van Leiden, Maastricht en Twente.

Ben je docent aan de Universiteit Utrecht en heb je zelf interesse om een voorstel in te dienen? Neem contact op met ons Centre for Academic Teaching. In juni organiseren we voor een voorlichtingsbijeenkomst en in augustus inloopsessies voor begeleiding bij het schrijven. Na de zomer dienen de eerste intentieverklaring voor de beurzen van 2020 te worden ingediend. Het Centre beschikt over een groot netwerk van deskundigen en denkt graag mee om jouw onderzoeksvoorstel te optimaliseren.