3 februari 2010

Yoad Winter wint Vici-subsidie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 31 vernieuwende wetenschappers een zogeheten Vici-subsidie toegekend. Yoad Winter (Departement Moderne Talen en UiL OTS) is een van hen.

Programma van Yoad Winter: de Logica van woorden

Winter: ‘We kunnen taal alleen goed begrijpen door een boeiend en ingewikkeld samenspel van logica en gezond verstand. In dit programma ga ik onderzoeken hoe onze alledaagse taalkennis de manier beïnvloedt waarop we woorden in redeneringen gebruiken. Om dat te doen zullen we computermodellen ontwikkelen voor de processen waarmee we taal begrijpen’.

Vici-subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 1.500.000 euro per persoon en is hiermee één van de grootste persoonsgebonden subsidies van Nederland. Met de subsidie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.