Yara Al Salman ontvangt twee nationale prijzen voor onderzoek naar groepseigendom

Dr. Yara Al Salman. Foto: Froukje Vernooij

Yara Al Salman, universitair docent Ethiek en politieke filosofie aan de Universiteit Utrecht, ontvangt zowel de Keetje Hodshon Prijs als het Legatium Stolpianum voor haar promotieonderzoek ‘Sharing in Common: A Republican Defence of Group Ownership’.

Democratisch groepseigendom

Groepseigendom is wereldwijd te vinden, van akkerland tot verzekeringsvormen. Toch is er in de politieke filosofie weinig over geschreven, zag Al Salman. In haar proefschrift geeft ze een theoretisch raamwerk om te onderzoeken hoe democratisch groepseigendom bijdraagt aan rechtvaardige machtsrelaties. Ze concludeert dat groepseigendom voor een vrije en gelijke samenleving vaak is te verkiezen boven hiërarchische bedrijfsstructuren.

Maatschappelijke relevantie

Met haar dissertatie heeft Al Salman beide jury’s weten te overtuigen. De jury van het Legatium Stolpianum prijst naast Al Salmans benadering van de filosofische basis van het groepseigendom, ook haar grondige analyse, interdisciplinaire benadering en positieve visie op de toekomst. “Dit proefschrift schetst werkelijk een betere toekomst voor onze samenlevingen”, aldus jurylid James McAllister .

Ook de jury van de Keetje Hodshon Prijs ziet de maatschappelijke relevantie van Al Salmans onderzoek, waarin ze laat zien dat het in hun voordeel kan werken als mensen samen verantwoordelijkheid nemen door middel van groepseigendom. “Met haar proefschrift levert zij een belangrijke bijdrage aan de discussie over hoe een samenleving moet worden vormgegeven”, is te lezen in het juryrapport.

Yara Al Salman

Yara Al Salman is universitair docent Ethiek en politieke filosofie, daarvoor was ze postdoctoraal onderzoeker in de Politieke filosofie. Ze doet onderzoek naar de politieke filosofie van eigendom, commons, democratie, vrijheid en dominantie. In 2022 behaalde ze haar doctorsgraad voor de dissertatie waarvoor ze ook deze twee prijzen heeft ontvangen.

Keetje Hodshon Prijs en Legatum Stolpianum

De Keetje Hodshon Prijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van de Wetenschappen (KHMW) is een aanmoedigingsprijs ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen, voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar zijn gepromoveerd.

Het Legatum Stolpianum is in 1753 bij de Universiteit Leiden ingesteld door Jan Stolp (1671-1753) en daarmee de oudste nog bestaande Nederlandse wetenschapsprijs. Het is een vijfjaarlijkse prijs ter bekroning van een aan een Nederlandse universiteit verdedigd proefschrift met een prominente ethisch-wijsgerige component.