1 april 2014

Internationaal leidend onderzoeker in onderzoekend leren met computer

Wouter van Joolingen profileringshoogleraar en wetenschappelijk directeur Freudenthal Instituut

Het College van Bestuur heeft prof.dr. Wouter van Joolingen benoemd tot profileringshoogleraar Science and Mathematics Education en wetenschappelijk directeur van het Freudenthal Instituut van de faculteit Bètawetenschappen. Van Joolingen is nu hoogleraar-directeur van ELAN, het instituut voor lerarenopleidingen en wetenschapseducatie en –communicatie van de Universiteit Twente. Zijn komst naar Utrecht is een verdere versterking van het Freudenthal Instituut als expertisecentrum voor bètadidactisch onderzoek en onderwijs. Tegelijkertijd met Van Joolingen is prof.dr. Toine Pieters benoemd tot algemeen directeur van het Freudenthal Instituut.

De nieuwe hoogleraar is een internationaal leidende onderzoeker op het gebied van onderzoekend leren met behulp van computermodellen. Door bijvoorbeeld een computermodel te bouwen over het ontstaan van een file en daarmee te experimenteren, ontdekken leerlingen hoe bètawetenschappelijke kennis ontstaat. ‘Deze ervaring zal hen twintig jaar later nog kunnen helpen om een wetenschappelijke ontwikkeling te kunnen plaatsen. Dat vind ik belangrijker dan het precies kennen van bijvoorbeeld de wet van Newton. Dat is voor de meeste leerlingen na de middelbare school minder relevant.’

Freudenthal uniek in Nederland

Van Joolingen studeerde af in Leiden als theoretisch natuurkundige, inclusief een eerstegraads lesbevoegdheid. Hij promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven op onderzoek naar het gebruik van computersimulaties in het onderwijs. Daarna volgden aanstellingen in Eindhoven, Amsterdam en Twente, en in 2009 een benoeming tot hoogleraar dynamisch modelleren in onderwijssituaties aan de Universiteit Twente.
Zijn overstap naar Utrecht is ingegeven door de wens om bij te dragen aan een goede bètadidactiek. ‘Met zijn omvang, niveau en focus is het Freudenthal Instituut uniek in Nederland als het gaat om het onderzoek naar en de ontwikkeling van vakdidactiek in de bètavakken’, aldus Van Joolingen.

Freudenthal Instituut

Het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme) is een onderzoeksinstituut van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het instituut stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica te bevorderen door:

  • onderzoek, expertise-ontwikkeling en kennisdeling op het gebied van bèta-onderwijs en -didactiek;
  • het opleiden van leraren in de bèta-vakken en het verzorgen van communicatieve en educatieve onderdelen in diverse andere bèta-opleidingen;
  • professionalisering en ondersteuning van bèta-docenten en netwerken van docenten;
  • het aanbieden van onderwijsmaterialen en leerlingactiviteiten (outreach).

Meer informatie

Monica van der Garde, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen, m.vandergarde@uu.nl, 06 - 13 66 14 38.