Wouter Dhert wetenschappelijk directeur innovaties in de Life Sciences

Wouter Dhert zal per 1 januari 2022 het strategisch thema Life Sciences van de Universiteit Utrecht gaan versterken. In het team dat onder leiding staat van de vice-dean Peter Luijten zal Dhert als wetenschappelijk directeur innovaties zich onder meer inzetten voor de verdere ontwikkeling van de interfacultaire samenwerking op het gebied van regeneratieve geneeskunde, de transitie naar proefdiervrij onderzoek en de innovaties op het gebied van modellen voor translationeel biomedisch onderzoek.

Wouter Dhert

Dhert brengt een groot internationaal netwerk met zich mee en is mede-initiatiefnemer van het Nederlands-Belgische RegMedXB consortium waar de Universiteit Utrecht een prominente plaats inneemt. Dhert: Het strategisch thema Life Sciences is met al haar facetten uniek in de wereld. Het is een voorecht om een hier bijdrage aan te mogen leveren. De decanen van de faculteiten Bèta, Diergeneeskunde en Geneeskunde en de vice-dean van Llfe Sciences zijn verheugd met deze aanstelling waarmee een verdere impuls aan de ontwikkeling van het strategisch thema wordt gegeven.

Loopbaan

Sinds 2008 is Dhert als hoogleraar translationeel onderzoek van het steun- en bewegingsstelsel verbonden aan de Universiteit Utrecht en van eind 2014 tot 2021 was hij decaan van de faculteit Diergeneeskunde. Daarvoor was hij verbonden aan het UMC Utrecht waar hij onder andere het speerpunt Regenerative Medicine & Stem Cells heeft geleid en mede de basis heeft gelegd voor het Regenerative Medicine Center Utrecht.