Workshop Goed Digitaal Bestuur

Door het toenemende gebruik van technologie en data ontstaan er nieuwe vraagstukken en  dilemma’s voor overheden. Wie is immers de eigenaar van data die zijn verzameld met camera’s of sensoren? Welke risico’s op het gebied van discriminatie van burgers zitten er aan het gebruik van algoritmes? Hoe kunnen overheden discriminatie van algoritmes voorkomen en transparant zijn over de werking ervan? Op basis van de Code Goed Openbaar Digitaal Bestuur (CODIO) heeft de Datawerkplaats nu de interactieve workshop “Goed Digitaal Bestuur” ontwikkeld voor teams die hiermee zelf aan de slag willen.

De Raad van State waarschuwde in een advies in 2018 dat belangrijke publieke waarden zoals privacy, inclusiviteit, autonomie en de menselijke maat in het geding kunnen komen door het gebruik van data en de toenemende digitalisering. Er moet daarom aandacht zijn voor een verantwoorde aanpak bij het gebruik van technologie, gericht op het versterken van publieke waarden. Hiervoor zijn heldere kaders nodig die overheidsorganisaties helpen om een verantwoorde invulling te geven aan het openbaar bestuur tijdens de digitale transformatie.

Op basis van de Code Goed Openbaar Digitaal Bestuur (CODIO) heeft de Datawerkplaats de workshop “Goed Digitaal Bestuur” ontwikkeld voor teams die graag concrete afspraken willen maken over hoe zij de principes en waarden van goed digitaal bestuur kunnen borgen in hun dagelijkse werkzaamheden en bewuster om kunnen gaan met dilemma’s rondom de inzet van digitale technologieën.

Het gaat om een interactieve workshop, die is ontwikkeld door junior onderzoekers Fleur Stalenhoef en Jinke Oostvogel, onder begeleiding van Erna Ruijer, universitair docent en Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie van de Universiteit Utrecht.

Animatie van figuren die rondom een tafel in gesprek zijn

Workshop voor Goed Digitaal Bestuur


De workshop Goed Digitaal Bestuur helpt teams in ongeveer 2,5 uur in zes stappen de belangrijke principes en waardes rondom goed digitaal bestuur te identificeren en acties te bedenken om deze te borgen. Het resultaat van de workshop is een lijst concrete afspraken over de mogelijke verbetering van goed digitaal bestuur en een reflectie op goed digitaal bestuur in de organisatie.

U kunt de workshop zelf uitvoeren, door gebruik te maken van de begeleidershandleiding. Voor vragen of opmerkingen over de workshop kunt u mailen naar: e.f.stalenhoef@uu.nl.

Bekijk hier de workshop Goed Digitaal Bestuur

Andere tools van Datawerkplaats


De Workshop Goed Digitaal Bestuur past in een breder spectrum van tools van de Datawerkplaats die zijn ontwikkeld rond het gebruik van data en technologie, zoals de Digitale Raadgever, Data Ethics Awareness Test (DEAT) en de Ethische Data Assistent (DEDA).